Quí som?

 

L’embrió del projecte Lliures neix d’un llarg debat, a la recerca de noves respostes socials davant la severitat dels impactes de la crisi, i sorgeix ara fa més de 18 mesos, en espais de trobada informals entre Coop57, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Òmnium Cultural.

Fruit d’aquest debat, el passat 2 de novembre les tres entitats vam signar un conveni per crear el fons de solidaritat econòmica Lliures.

A partir d’aquesta base, es conformen els següents òrgans de Lliures, que seran gestionats de forma col.legiada:

(1) Comitè Directiu: format per 2 representants de cada una de les entitats promotores. Es l’òrgan executiu i el màxim òrgan coordinador de Lliures. Té un caràcter decisori i de supervisió. Es l’òrgan que en última instància procedirà a la resolució definitiva dels projectes presentats un cop analitzats pels Grups d’Avaluació.

 • Marta Cid: ECAS.
 • Teresa Crespo: ECAS.
 • Jordi Cuixart: Òmnium Cultural.
 • David Fernández: COOP57.
 • Ramon Pascual: COOP57
 • Sergi Rovira: Òmnium Cultural.

 

(2) Grups d’Avaluació Social i Econòmica (GAS i GAE): estaran formats per 7 persones, un representant de cada una de les tres entitats més 4 persones voluntàries i/o expertes que emetran un informe sobre l’acceptació o no del projecte social i econòmic presentat per les entitats socials i que informaran al Comitè Directiu. El Grup d’Avaluació Social valorarà els aspectes socials del projecte i emetrà la seva valoració favorable o desfavorable en un dictamen. La superació positiva d’aquest és condició obligatòria de tot projecte per a què sigui avaluat pel Grup d’Avaluació Econòmica i comprovar la seva solvència tècnica i sostenibilitat.

GAS:

 • Ferran Busquets: Director d’Arrels Fundació.
 • Eva Fernandez: Professora a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional. Activista.
 • Judit Font Redolad: Professora a l’Universitat de Girona. Ateneu Popular 9 Barris.
 • Maite Montagut: Sociòloga. UB.
 • Ismael Peña-Lopez: Professor UOC. Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement.

GAE:

 • Rafel Barbé i Rubí: Economista.
 • Guillem Fernández: Coop57.
 • Ana Nerín: Òmnium Cultural
 • Amparo Porcel: Intress. Membre d’ECAS.
 • Josep Segura: Unió de Cooperadors de Mataró. XES.
 • Maite Vilalta: Doctora en Economia. UAB-UB-UPF.

 

(3) Agora Lliure: òrgan representatiu i consultiu que estarà format per 5 representants de cada una de les 3 entitats signants, i la resta de membres fins arribar a 25 membres seran representants de les persones o entitats socials adherides al projecte i un nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social. El caràcter d’aquesta assemblea és informatiu, deliberatiu i prepositiu.

 • Miriam Acebillo: La fede.cat.
 • Toni Bruel: Creu Roja Espanya.
 • Nuria Carrera: COTSC.
 • Maite Cusó: El Pebre Negre.
 • Oscar Esteban: Fundació Tot Raval.
 • Jordi Foix: Tres Turons.
 • Elena Jiménez: Professora de polítiques UB. Junta d’Òmnium.
 • Francesc Mateu: Director Intermón-Oxfam.
 • Ivan Miró: XES.
 • Jordi Muñoz: Politòleg UB.
 • Arcadi Oliveres: Justícia i Pau.
 • Jordi Pujol i Moix: Col.lectiu Ronda.
 • Fina Rubio: Fundació SURT.
 • Joan Segarra: La Confederació.
 • Frare Vallejo: Caputxins.
 • Tània Verge: Professora de polítiques UPF.
 • Maite Vilalta: UB.
 • Sira Vilardell: Fundació SURT.
 • Elisenda Xifré: Cooperativa Suara.