Què és Lliures?

Lliures és un projecte que impulsen Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) des de l’any 2016.

Què és Lliures?

Lliures és un projecte que impulsen Coop 57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) des de l’any 2016 per tal de construir un fons econòmic i social estable amb el què donar suport econòmic, tècnic i comunitari a mig termini a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori català per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.

Lliures recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes als què dona suport i els proveeix d’acompanyament tècnic amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores.

Els projectes poden rebre finançament de Lliures fins a tres anys i acompanyament tècnic fins a cinc.

Lliures acompanya projectes que treballen per erradicar les desigualtats de gènere, classe, ètnia, origen, diversitat funcional…i l’exclusió de tipus econòmic, laboral, formatiu, cultural, d’habitatge, relacional, de ciutadania…Han de ser iniciatives de caire col·lectiu i horitzontal, amb base i perspectiva comunitària; arrelades social i territorialment, liderades o protagonitzades per les pròpies persones a les què s’adrecen; que resolen necessitats socials no cobertes detectades per les pròpies persones i comunitats on es desenvolupen; que ajuden a generar ocupació en condicions dignes i equitatives, tot potenciant el mercat social i la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta i que poden replicar-se i estendre els processos de transformació cap a una societat més justa. Projectes de tipus social, cultural, comunitari, associatiu, econòmic…que generen canvis quotidians i que impulsen una transformació cap a una societat més justa.

Per què impulsem Lliures?

A Catalunya, una de cada cinc persones viu en risc de pobresa o exclusió social; una de cada 100 viu en llars sense accés a una alimentació bàsica; una de cada deu ha deixat de comprar medicines i seguir tractaments per problemes econòmics, i  l’exclusió social ja afecta gairebé 1,5 milions de persones (gairebé un 20% de la població).

Les dones, les persones migrants, les persones que estan a l’atur, les famílies nombroses o monoparentals i els infants són els col·lectius més afectats per la pobresa i l’exclusió social.

De 2010 a 2014 es van retallar 4.000 milions d’euros en despesa social de salut, educació, protecció i promoció social i habitatge, i només se n’han recuperat 1.800. 

El Projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats, que impulsem Òmnium Cultural, Coop57 i  ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) va néixer l’any 2016 per fer front a aquesta situació d’emergència social a Catalunya. Lliures vol actuar contra el creixement i cronificació de la pobresa i exclusió social a Catalunya, tot donant suport als projectes que treballen cada dia per contribuir a revertir-la. 

Arreu del país, milers de persones impulsen, lideren i sostenen iniciatives de tipus social, cultural, comunitari, associatiu, econòmic… per donar resposta a les seves necessitats, millorar les seves vides i generar canvis quotidians que impulsen una transformació cap a una societat més justa. 

Esborrem les desigualtats, fem-nos més Lliures

Lliures vol ser una eina de suport per aquests projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen per esborrar les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social i construeixen cada dia un país més just. Per a fer-ho, Lliures suma les forces de tres entitats referents de l’acció social, l’economia social i solidària i la promoció dels drets culturals i nacionals arreu del territori i treballa en xarxa per aconseguir aportacions econòmiques i acompanyament tècnic en diferents àmbits per als projectes.

Més informació
Dades actualitzades sobre desigualtats, pobresa i exclusió, pots accedir aquí
Transparència