Què és Lliures?

Lliures és un projecte que impulsen Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social) des de l’any 2016 per lluitar contra la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

Què és Lliures?

L’any 2016, Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) impulsen el Projecte Lliures, un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport econòmic, tècnic i comunitari a mitjà termini a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori català per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.

Lliures recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes als quals dona suport i els proveeix d’acompanyament tècnic amb una xarxa de persones i entitats col·laboradores.

Lliures acompanya iniciatives o projectes de tipus social, cultural, comunitari, associatiu i econòmic que treballen per erradicar les desigualtats (de gènere, classe, ètnia, origen, diversitat funcional…) i l’exclusió social (de tipus econòmic, laboral, formatiu, cultural, d’habitatge, relacional, de ciutadania…).

Han de ser iniciatives de caràcter col·lectiu i horitzontal, amb base i perspectiva comunitària; arrelades socialment i territorialment; liderades o protagonitzades per les mateixes persones a les quals s’adrecen i que, en el major grau possible, resolen les necessitats socials no cobertes detectades per aquestes persones; que ajudin a generar ocupació en condicions dignes i equitatives, tot potenciant el mercat social i la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta; que puguin reproduir-se i estendre els processos de transformació, i que generin canvis quotidians i impulsin una transformació cap a una societat més justa.

Per què impulsem Lliures?

A Catalunya, una de cada quatre persones viu en risc de pobresa o exclusió social; 53.000 persones no tenen accés a una llar digna, més d’1 de cada 10 persones viu amb menys de 535 € al mes i 1.993.000 de catalans i catalanes es troben en risc de pobresa i exclusió social (el pitjor registre de l’última dècada).

Les dones, les persones migrants, les persones que estan a l’atur, les famílies nombroses o monoparentals i els infants són els col·lectius més afectats per la pobresa i l’exclusió social.

De 2010 a 2014 es van retallar 4.000 milions d’euros en despesa social de salut, educació, protecció i promoció social i habitatge, i només se n’han recuperat 1.800.

Des d’aleshores a Catalunya arrosseguem unes desigualtats cròniques que la crisi de la Covid-19 ha visibilitzat de nou i ha agreujat un cop més. Segons l’índex S80/S20 de l’INE la polarització econòmica i social creix a Catalunya. El 20% de les llars amb més ingressos disposen de sis vegades més del que disposen el 20% de les llars més pobres. A més, s’ha multiplicat per 6 la velocitat del circuit cap a la pobresa: si abans durava 2 anys, ara s’hi pot arribar en 4 mesos.

Arreu del país, però, milers de persones impulsen, lideren i sostenen iniciatives de tipus social, cultural, comunitari, associatiu, econòmic… per fer front a aquesta situació tot donant resposta a les seves necessitats, millorar les seves vides i generar canvis quotidians que impulsen una transformació cap a una societat més justa.

Esborrem les desigualtats, fem-nos més Lliures

Davant aquesta situació no ens podem quedar de braços plegats ni indiferents. Projecte Lliures… de pobresa, d’exclusió i de desigualtats, que impulsem Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) va néixer l’any 2016 per fer ser un agent més en aquesta lluita contra aquesta situació d’emergència social a Catalunya, tot esdevenint una xarxa de persones que articulen i sostenen aquest fons econòmic, democràtic, autogestionat i transparent.

Lliures vol actuar contra el creixement i cronificació de la pobresa i exclusió social a Catalunya i ser una eina de suport per aquests projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen per esborrar les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social i construeixen cada dia un país més just.

Per a fer-ho, Lliures suma les forces de tres entitats referents de l’acció social, l’economia social i solidària i la promoció dels drets culturals i nacionals arreu del territori i treballa en xarxa per aconseguir aportacions econòmiques i acompanyament tècnic en diferents àmbits per als projectes.

Més informació
Dades actualitzades sobre desigualtats, pobresa i exclusió, pots accedir aquí
Aclarim conceptes: pobresa, exclusió social i risc de pobresa o exclusió, pots accedir aquí