Obrint Portes

Rehabilitació d’habitatges buits mitjançant la masoveria urbana.

A Lleida, segons dades de l’Ajuntament, hi ha uns 1.563 pisos buits, dels quals uns 600 ja estarien disponibles per als usos que el municipi determini. Mentrestant, a la ciutat hi ha com a mínim 71 persones sense llar segons l’últim recompte, realitzat l’abril de 2016. A més, durant l’estiu s’afegeixen a aquesta xifra les persones que arriben a la ciutat per treballar en la campanya de la fruita i no disposen d’una llar (736 temporers van sol·licitar allotjament residencial d’urgència el 2020).

Per altra banda, segons l’estudi La pobresa a Lleida (2014) un 34% dels habitants de Lleida vivia per sota del llindar de pobresa. Aquest increment, juntament amb la situació socioeconòmica que travessa el país, fa que l’accés a habitatges de lloguer assequibles sigui molt difícil per certs col·lectius. Les famílies i els joves són dos dels més perjudicats a l’hora d’accedir a un habitatge.

Què es farà amb el suport de Projecte Lliures?

Mitjançant la masoveria urbana el projecte Obrint Portes vol rehabilitar habitatges buits que seran destinats a oferir un lloguer assequible a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge.

Aquesta fórmula facilita l’obtenció d’un habitatge digne, aporta formació a les persones participants i mobilitza part del parc de l’habitatge en desús.

Amb la dotació econòmica que Lliures posarà a la disposició del projecte, es volen dur a terme les següents accions:

  • Oferir alternatives d’accés a l’habitatges per persones en exclusió social.
  • Realitzar censos d’habitatges buits per ser rehabilitats
  • Rehabilitar habitatges en desús mitjançant la masoveria urbana
  • Promocionar la masoveria urbana com a alternativa a un habitatge digne i assequible.
  • Tenir una borsa d’habitatges dignes, accessibles i assequibles.
  • Proporcionar a les persones participants (masoveres) una formació en l’àmbit de la rehabilitació d’habitatges.
  • Potenciar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
  • Garantir un preu assequible lluny del mercat especulatiu en els habitatges rehabilitats.
  • Crear un equip de treball de rehabilitació d’habitatges propi amb persones en risc d’exclusió.
  • Mobilitzar el parc d’habitatge en desús.

El suport econòmic que ofereix Lliures anirà dirigit a materials per a la rehabilitació i la realitzaió d’un programa formatiu.

Quina entitat hi ha darrera la iniciativa?

L’associació “Obrint Portes per l’Habitatge Social” és una entitat sense ànim de lucre que treballa per garantir un dret fonamental com el de l’accés a l’habitatge digne, dins una societat on aquest és vulnerat de forma estrepitosa. Amb alternatives a l’accés a l’habitatge com la masoveria urbana, el projecte pretén ampliar les possibilitats d’accés a l’habitatge a la ciutat.

Obrint Portes, la qual es troba en fase de transformació a Cooperativa d’Iniciativa Social.