Micaela

Projecte d’autocoocupació del col·lectiu de dones migrants treballadores de la llar i de les cures del Maresme

Davant la situació d’exclusió social, pobresa i invisibilitat aguditzada per la pandèmia, el col·lectiu de dones migrants treballadores de la llar i de les cures Micaela decideix autoorganitzar-se i emprendre amb el projecte de creació de la cooperativa d’iniciativa social. Amb aquesta iniciativa es vol posar en valor i cooperativizar el seu treball, així com oferir una alternativa social a la contractació i gestió de les cures.

Quin és el suport de Lliures?

La proposta de cooperativa presentada a Lliures busca complir els següents objectius:

  • Oferir una alternativa als serveis mercanitilitzats de les cures, brindant un servei i una atenció que posi a la persona en el centre, que sigui més humà i dignifiqui a la treballadora.
  • Cobrir de manera integral els drets de les dones migrants i facilitar la seva inserció laboral.
  • Professionalitzar i empoderar a les dones migrants amb fonts d’ocupació digna i estable i assegurant la seva independència econòmica.
  • Promoure cohesió social i corresponsabilitat social en les cures.
  • Oferir la possibilitat de creixement personal i professional a les dones migrants

El projecte Lliures dona suport econòmic per a les despeses de constitució i estructurals del primer any de la cooperativa.

També acompanyament tècnic que permeti començar l’activitat econòmica i generar ingressos propis, però sobretot, que garanteixi la seva viabilitat i sostenibilitat futura generació d’activitat i posada en marxa del projecte.

Quina entitat hi ha darrera la iniciativa?

Micaela, el col·lectiu de dones migrants treballadores de la llar i les cures del Maresme, presenta un fort vincle territorial amb la comarca, especialment amb Mataró. Els seus orígens tenen una base social generada dins de la Vocalia de dones de la AAVV del barri de Cerdanyola (Mataró) durant l’estat d’emergència sanitària i estan vinculades a la xarxa organitzativa GAP, Grup d’Acció Política de dones treballadores de la llar i les cures d’àmbit estatal.

A l’actualitat, a través del programa de ràdio Migrades (Mataró Audiovisual) sensibilitzen a la comunitat sobre les violències que ens travessen i també participen d’un projecte de ràdios comunitàries del Maresme (Kilombo) que naixerà aquest 2021.

Per aconseguir la sostenibilitat del projecte són part del Viver d’empreses de la Fundació Unió de Cooperadors, i són acompanyades per CoopMaresme.

Entitat impulsora: Col·lectiu Micaela
Àmbit d’actuació: Ocupació
Col·lectiu vulnerable a qui s’adrecen:
dones migrants en situació de vulnerabilitat

Població/Territori: Maresme
Finançament Lliures: 20.816 €
Duració suport: 2021