L’Osada de Metzineres

Un espai per acompanyar de manera integral en la incorporació laboral dones en múltiples situacions de vulnerabilitat.

Les dones que usen drogues sobreviuen a múltiples violències, difícilment entren o s’adhereixen als sistemes d’atenció sociosanitària, i sovint són excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes. La manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació que tenen com a impacte una vulneració sistemàtica dels seus drets.

 

Què es farà amb el suport de Lliures?

El projecte L’Osada s’insereix dins la proposta de Metzineres per acompanyar de manera integral en la incorporació laboral a dones en múltiples situacions de vulnerabilitat per la complexitat de les seves realitats (violència, sensellarisme, ús de drogues, treball sexual, salut mental, etc.) L’abordatge es fa des del feminisme interseccional, la reducció de danys i els drets humans, centrats en la persona, fonamentats en la llibertat de (re)definició, autonomia, apoderament i millora de benestar físic, emocional i psicològic.

El suport econòmic que ofereix Lliures anirà dirigit a la contractació d’una treballadora per impulsar aquest projecte. A més es posarà a disposició un acompanyament per a fer possible tots els objectius plantejats que es volen dur a terme mitjançant:

  • Promoció de l’autoocupació. Són moltes les dones amb capacitats creatives i artístiques que poden trobar en les produccions pròpies una font d’ingressos regular, tot participant de mercats al barri o fires d’entitats on vendre i promoure els seus productes.
  • Tallers per reforçar habilitats i ampliar possibilitats.
  • Incorporant persones participants en tasques tècniques i remunerades, ja sigui en el disseny, implementació, monitoratge i/o avaluació de les iniciatives.

L’Osada aposta per l’engranatge d’iguals, per això, una part primordial del projecte és la formació i inserció laboral dins dels altres entorns d’aixopluc del projecte de Metzineres de les anomenades DIRD, Dones Impulsores de Reducció de Danys, que han estat directament impactades per múltiples situacions de vulnerabilitat i que alhora acompanyen altres dones. Tot i no tenir formació específica, són “expertes en les seves pròpies necessitats dinàmiques i xarxes”.

Tant la formació com les opcions de feina que s’ofereixen estan caracteritzades per les condicions de flexibilitat i adaptabilitat que necessiten les participants per continuar sobrevivint les violències a les que estan sotmeses, sense ser estigmatitzades ni penalitzades per aquest motiu.

 

Quina entitat hi ha darrera la iniciativa?

Metzineres és una cooperativa de dones i persones i identitats dissidents que usen drogues. Dóna la benvinguda a totes les dones que es senten apel·lades, tramant i adaptant respostes compassives a les seves realitats complexes i canviants, sense importar com cadascú gestiona el consum o l’experiència de les violències.

Metzineres es desplega en entorns d’aixopluc dels que cada persona pot formar part i deambular-hi en virtut de les seves demandes de benestar, circumstàncies, ambivalències, graus d’implicació i encomanda d’acompanyament. Es tracta de mitigar possibilitats de fracàs per evitar la tan habitual revictimització o traumatització secundària.

Alhora també busca influir en les polítiques que afecten lxs donxs que usen drogues, tot contribuint a minvar l’estigma que pesa sobre elles i a posar sobre la taula les necessitats i particularitats que les travessen.