Llars del seminari, de la Fundació Entre Tots i per al bé de Tothom

Més que construir pisos, es reconstrueixen famílies.

Les Llars del Seminari és una iniciativa de l’anterior bisbe de Lleida, Joan Piris, després d’assistir l’any 2012 a una assemblea de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida (PAH). Tenint consciència de la realitat de les famílies presents, va anunciar la cessió d’una part de l’edifici de l’antic seminari perquè pogués ser rehabilitat com a habitatges socials per a famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat i/o exclusió social. A través de la gestió de l’edifici, des de la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom es constitueix un projecte solidari i fratern, que pretén acollir i acompanyar famílies per recuperar la seva capacitat de tirar endavant per elles mateixes.

El projecte Llars del Seminari ofereix divuit pisos que acullen de manera temporal (màxim tres anys) famílies en situació de vulnerabilitat social, però el projecte va més enllà d’oferir una llar, ja que pretenen impulsar un model d’habitatge familiar, innovador, solidari, participatiu i sostenible, en el qual l’eix central siguin les persones participants. A més, a banda de facilitar un allotjament a famílies en situació de vulnerabilitat com a procés bàsic i oferir una resposta a la mancança d’habitatge segur, el projecte treballa per prevenir la resta de factors multidimensionals que poden causar inestabilitat o accelerar processos d’exclusió. 

Amb l’entrada de la pandèmia, les famílies que viuen a les Llars del Seminari han vist agreujada la seva situació de vulnerabilitat, especialment en l’aspecte l’econòmic, fet que ha repercutit directament en l’alimentació, l’aspecte emocional i l’acadèmic. 

És per això que neix la necessitat de poder pal·liar les noves conseqüències amb la intenció de treballar l’alimentació saludable de tots els membres, abordar la inestabilitat emocional i respondre a la bretxa digital dels infants que s’ha posat de manifest arran del confinament. 

Amb l’aportació del Projecte Lliures, les Llars del Seminari podrà aprofundir en l’acompanyament específic a les famílies per tal de disminuir les conseqüències derivades de la Covid-19 i normalitzar la situació de cada una d’elles, amb els següents objectius: 1) Garantir  les necessitats bàsiques, promovent l’alimentació saludable, els productes de proximitat i l’adquisició de noves estratègies per obtenir recursos; 2) Realitzar un acompanyament emocional a tots els membres, i 3) Fomentar l’aprenentatge acadèmic dels infants i adolescents.