palantelh

L’H – Mujeres Pa’lante

L’Hospitalet de Llobregat – Cooperativa de Treballadores Familiars | 12 mesos | 39.972 euros | Creació de cooperativa. Treball de cures. Atenció a la dependència. Articular un territori i espai polític col·lectiu que garanteixi i aposti per la participació de les dones migrades en la vida comunitària re-apropiant-se de la dignitat com a subjectes actives de canvi. [Xarxa Inicial] Mujeres Pa’lante i Ciutat Invisible, Abantu, Psicòlogues sense Fronteres.