“La Porta del Món”, de Món Banyoles

Projecte de restauració impulsat per dones banyolines

Món Banyoles és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2018 que està formada per dones banyolines de diferents orígens i procedències culturals i socials. L’objectiu de l’entitat és crear ponts i diluir les bombolles d’aïllament en què es viu a la ciutat de Banyoles segons el lloc de naixement, la llengua materna o l’estatus econòmic i social.

Amb mirada i veu de dona, el projecte lluita per convertir aquesta coexistència en autèntica convivència, treballant per la cohesió i la justícia social.

El propòsit és afavorir el contacte i el coneixement mutu entre totes les persones que viuen a Banyoles, a través de fer accions i activitats que serveixin per crear ponts, usant la cultura en sentit ampli com a eina principal. 

Un 20,7% de les dones adultes d’origen magrebí i sudsaharià empadronades a  Banyoles no treballen. Són el col·lectiu amb major desocupació de la ciutat, a causa de la poca experiència laboral i formació, de l’exclusió laboral i la manca d’espais comunitaris que n’abordin l’aïllament social, que pot significar estancament familiar i/o risc de violència masclista. Abans de la Covid-19, Món Banyoles va idear el projecte Espai Món Banyoles (EMB), un projecte d’economia social i solidària, comunitari, que aposta per l’apoderament de les dones banyolines. La Covid-19 n’ha endarrerit l’obertura i ha augmentat les desigualtats que pateixen les dones migrades.

El suport de Projecte Lliures permetrà poder acabar de posar en marxa la cooperativa EMB, per gestionar “La Porta del Món”, un espai gastronòmic i social que vol ser un projecte d’autoocupació i formació de les dones integrants de Món Banyoles, que es troben en situació d’especial vulnerabilitat social i sovint amb pocs mitjans per transcendir l’àmbit familiar i inserir-se en el món laboral. 

EMB vol convertir-se en un referent a la ciutat per a iniciatives socials i culturals que treballin per la justícia social i que visualitzin la riquesa inherent a la diversitat, tot creant un espai d’intercanvi i creació per a banyolines de diferents orígens.