Escudella Solidària

Aliances per la interculturalitat i la cohesió social a Girona

Escudella Solidària és una associació integrada per 18 entitats i prop de 200 persones  del barri de Santa Eugènia de Girona. Juntes treballen a favor del benestar comú, en un espai gestionat i sostingut per totes i tots. Amb la participació de més de 300 persones l’any, donen suport col·lectiu a l’emprenedoria, la generació d’oportunitats laborals, la vida comunitària i la cohesió social, tot promovent la participació, la col·laboració, la cooperació, l’equitat i la sinergia. El suport del Lliures va garantir la continuïtat d’un espai obert a tothom, on  es duen a terme les activitats formatives i de lleure amb infants i adults (reforç escolar, aprenentatge lingüístic en català, àrab i d’altres llengües familiars, espai trobada amb dones musulmanes).

Enllaç al web: http://escudellasolidaria.blogspot.com/