Escola Popular Balàfia

Un projecte assembleari i horitzontal d’educació i de lleure que busca crear vincles i estructures populars entre les veïnes d’aquest barri de Lleida.

Al barri de Balàfia de Lleida hi ha un projecte assembleari i horitzontal d’educació i de lleure que busca crear vincles i estructures populars entre les veïnes.

 

Balàfia és un barri perifèric de la ciutat de Lleida amb una distribució segregada en dues parts: la Balàfia nova i la Balàfia vella. A la part vella hi ha els habitatges més antics i en pitjors condicions, i és on els índexs, tant de pobresa com de diversitat de procedència, superen amb escreix la mitjana de la ciutat. Concretament, la població d’origen estranger és del 35 %, mentre que en el conjunt de la ciutat baixa fins al 20 %. D’aquesta manera, les barreres econòmiques i administratives dificulten l’accés a l’aprenentatge del català i el castellà, i això obstaculitza les relacions veïnals.

 

Què es farà amb el suport de Lliures?

És en aquesta zona i en aquest context que la Biblioteca Anarquista Maria Rius va obrir les portes fa cinc anys, i, a través d’aquest projecte, diferents persones implicades en els moviments socials han entrat en contacte amb la realitat del barri i amb persones, en la majoria dels casos en situació administrativa irregular i amb dificultats per parlar català i castellà, que s’han acostat per resoldre els seus problemes quotidians.

D’aquesta manera, s’han començat a organitzar activitats i classes de manera informal, que, amb el creixent interès i participació, finalment s’han estructurat com a projecte sota el nom d’Escola Popular Balàfia per tal d’arribar a més persones.

Després d’un temps de funcionament, el suport econòmic de Lliures contribuirà a consolidar les diverses línies de treball del projecte perquè permetrà l’accés a recursos que ara són inassumibles econòmicament com, per exemple, el cost de formacions específiques en els diferents àmbits d’intervenció, la contractació de professionals per a activitats puntuals, materials pedagògics i altres infraestructures.

Actualment, l’Escola Popular Balàfia desenvolupa aquestes línies d’intervenció:

 • Escoleta: grup de reforç escolar i lleure per a infants i joves dels quatre als setze anys.
 • Escola d’adultes: classes de català i castellà.
 • Espai de treball autònom: els dimarts i dimecres les participants del projecte poden anar a la Biblioteca Anarquista Maria Rius.
 • Classes d’àrab: classes per a infants.
 • Tallers puntuals: espais per treballar les motivacions i necessitats de les participants.
 • Ludoteca PAH: espai per permetre la participació de les persones adultes amb infants a les assemblees de la PAH.
 • Grup de regularització: grup de suport mutu conjunt entre la PAH i l’Escola Popular Balàfia a l’entorn de temes d’estrangeria.

 

Quines entitats hi ha al darrere?

L’Escola Popular Balàfia és un projecte assembleari i horitzontal nascut per trencar les barreres econòmiques i administratives que dificulten l’accés a l’aprenentatge de llengües i als espais de lleure. Així, esdevé un espai per fer front a l’aïllament social a partir de les relacions de suport mutu entre el veïnat.

El projecte sorgeix a iniciativa de persones i entitats del barri que es van organitzar per fer front a les necessitats detectades. Aquest conglomerat està format per:

 • La Biblioteca Anarquista Maria Rius, amb més de 200 sòcies i cinc anys de recorregut, acull part de les classes per a persones adultes i ofereix un espai de lectura, llibres i recursos informàtics a tothom.
 • La Impremta Guillotina ofereix serveis de copisteria amb l’objectiu de poder finançar la resta de projectes, i permet a l’Escola Popular Balàfia editar el seu propi material.
 • La Xarxa de Suport Mutu de Lleida, grup que treballa per a l’autogestió en diferents àmbits, té el local també a Balàfia i és un punt de trobada i socialització.
 • La PAH Lleida, grup pel dret a l’habitatge digne i que comparteix local amb l’Escola Popular Balàfia.