“Enfilant el Futur”, de La Troca

Eina de formació d’adults comunitària i permanent

El projecte “Enfilant el Futur” s’emmarca a La Troca, una escola comunitària de persones adultes del barri de Sants. S’ubica a la Lleialtat Santsenca, espai per a usos veïnals cooperatius i de cultura popular. Actualment hi participen unes 500 persones.

La Troca és una escola d’adults que basa l’acompanyament cap a les persones -enfocat a millorar l’autonomia, l’apoderament i la participació comunitària des de l’educació de persones adultes- en la pedagogia de Freire, segons la qual tothom aprèn al llarg de la vida i tothom té coneixements. Aquest paradigma parteix de la certesa que les persones tenen coneixement dels seus interessos o de les seves necessitats formatives, socials i laborals, i en aquesta certesa es basa el disseny del projecte. La metodologia de treball a l’escola es basa, d’una banda, a garantir una bona acollida, amb la qual cosa es fa un vincle profund que permet conèixer la persona, la família i l’entorn, les expectatives, les necessitats i capacitats; i, de l’altra, a garantir un bon acompanyament i vincle al llarg del procés d’aprenentatge i avaluació permanents.

Les persones que participen a La Troca són majoritàriament dones i de perfil divers, i tenen prioritat els col·lectius especialment vulnerables i amb menys recursos i serveis que s’hi adrecin. Sobretot són persones d’origen estranger amb desconeixement del català i/o del castellà, i del sistema educatiu; persones amb baixos nivells formatius o sense alfabetitzar, o persones amb pocs coneixements de les eines digitals. Moltes estan en situació d’atur o amb feines precaritzades en l’economia submergida i/o en situació administrativa irregular.

El confinament ha afectat les participants de la Troca, que, a partir del seguiment personalitzat, han detectat 3 necessitats principals que els afecten directament: 

  1. Dificultats per accedir a la informació i tramitació d’ajudes i prestacions, i totes les gestions informàtiques que se’n deriven.
  2. Persones i famílies que es queden sense feina o que veuen molt reduïts els seus ingressos.
  3. Dificultats de les famílies per poder entendre i acompanyar els infants en les tasques que es proposaven des d’escoles o instituts, fet pel qual molts d’ells queden absolutament desconnectats de les tasques lectives.

És per aquest motiu que es dissenya el projecte “Enfilant el Futur”. Aquest projecte pretén contribuir a fer efectius els drets socials i laborals de la població; millorar l’ocupabilitat i les habilitats prelaborals per a la recerca de feina de col·lectius especialment vulnerables que estan a l’atur; fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la infància a través de l’acompanyament a les famílies en l’escolaritat