"Drets energètics en mans de la infància", d'Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres

Una iniciativa per apoderar als infants fent-los conscients de quins són els seus drets energètics a través de la seva participació activa.

A Catalunya són unes 380.000 les famílies que destinen més d’un 10% dels ingressos familiars a la despesa energètica. A la ciutat de Barcelona, el 15% de les llars amb infants no es poden permetre mantenir una temperatura adequada a l’habitatge durant els mesos més freds, superant el 30% a Ciutat Vella i Nou Barris.

Viure en aquesta situació té conseqüències de molts tipus entre la població més jove. La infància pateix de manera específica els impactes de la precarietat energètica, que poden tenir conseqüències al llarg de la seva vida adulta, i sovint la seva experiència i aportacions s’invisibilitzen pel desequilibri de poder que hi ha respecte els adults.

 

Què es farà amb el suport de Projecte Lliures?

Amb aquest projecte, es vol acompanyar la infància en situació de pobresa energètica per a que pugui contribuir a millorar les seves condicions de vida mitjançant la seva visibilització en tant que subjectes polítics de ple dret.

Per aconseguir-ho es generaran espais de participació real on nens i nenes puguin elaborar les seves experiències viscudes en torn a la pobresa energètica i iniciar un procés d’apoderament respecte els seus drets energètics per a fer propostes encaminades a la generació de polítiques públiques específiques per a abordar els impactes de la pobresa energètica en la infància a Catalunya.

Entre les activitats previstes es contempla realitzar:

  • una representació teatralitzada -contacontes- d’un conte infantil que tracta els impactes de la precarietat energètica en nenes i nens des d’una perspectiva de drets
  • iniciar tallers amb els i les infants que hagin mostrat interès en participar
  • posar en marxar tallers adreçats a professionals del món de la infància
  • elaboració d’un policy paper que permetin la replicabilitat de la proposta i en multipliquin l’impacte
  • jornada final de debat amb infants i administracions per la cogeneració de polítiques públiques.

El suport econòmic que ofereix Lliures anirà dirigit als honoraris tècnics que faran possible el projecte.

 

Quines entitats hi ha darrere la iniciativa?

Enginyeria Sense Fronteres (ESF) és una associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, docents i estudiants, principalment voluntaris i voluntàries, que treballen per garantir l’accés universal al serveis bàsics, acompanyant el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre les característiques culturals i tècniques. Treballen per a construir una societat mundial justa i solidària i per a posar la Tecnologia al servei al desenvolupament humà, des de la interrelació entre l’enginyeria i la cooperació,

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) és un moviment social que neix el 2014 per lluitar per garantir l’accés universal als serveis bàsics d’aigua i energia exercint pressió sobre l’Administració perquè garanteixi aquests drets i sobre les grans empreses subministradores perquè assumeixin la seva responsabilitat en aquesta xacra. El seu treball va des dels assessoraments col·lectius fins a les campanyes d’incidència al carrer, empreses i institucions.