“Contra la soledat, un SOL a casa”, de Ser Barri, SCCL

Cooperativa a Nou Barris per dignificar la vida de les veïnes

El projecte s’emmarca dins una cooperativa de nova creació: Ser Barri, SCCL. 

Ser Barri, SCCL neix després de la consolidació del Projecte A-Porta, impulsat per la CONFAVC. Ara, es vol mutar el projecte per aconseguir que esdevingui una eina per impulsar la generació de llocs de treball estables i dignes per als mateixos habitants del barri, amb especial incidència en aquells més vulnerables i més afectats per la crisi: els qui han patit o encara pateixen situacions d’atur prolongades, treball precari o treball en l’economia submergida, entre d’altres. 

Amb l’aportació de Projecte Lliures es podrà impulsar el projecte “Contra la soledat, un SOL a casa”, que es concep com un pilotatge que ha de permetre poder replicar el model seguint l’exemple del seu projecte predecessor. S’ha previst executar el projecte pilot a la zona nord de Barcelona, en concret als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, un dels territoris més afectats per la Covid-19, tant en el vessant sanitari com econòmic. Cal recordar que les dades socioeconòmiques dels seus habitants (nivell d’estudis, taxa d’atur, renda per càpita, etc.) són les més baixes de la ciutat.

L’objectiu principal de la iniciativa és millorar les condicions de vida de les persones que viuen soles, a través de la creació d’un servei d’acompanyament i atenció que, a més, esdevingui un recurs socioeconòmic al territori i per als seus habitants, i es converteixi en un servei estable i autosuficient a mitjà termini.

Així, es pretén crear un equip, organitzat en cooperativa, que doni resposta a aquestes necessitats oferint serveis relacionats amb l’assistència personal i emocional, i amb l’acompanyament o el suport per fer gestions, entre d’altres. 

Aquest equip estarà format per veïns i veïnes del barri integrats en la cooperativa Ser Barri, SCCL. Seran persones que ja participen en el Projecte A-Porta i que han patit o encara pateixen situacions d’atur prolongades, agreujades per la crisi. Com que s’organitzaran en forma de cooperativa, en formaran part amb la perspectiva d’integrar-se com a sòcies de treball i, per tant, participaran en totes les decisions i planificacions per garantir que els seus llocs de treball siguin dignes i de qualitat. El fet que els serveis siguin oferts per gent del barri i per a gent del barri fa que el projecte esdevingui, a més, un eix vertebrador de relacions basades en la confiança i en el tu a tu, en la proximitat i en la comunitat.