"Consolidem les estructures populars del Baix Maresme", de Xarxa d’estructures populars del Baix Maresme

Un projecte per enfortir i fer créixer l’impacte de les estructures populars del territori.

La comarca del Baix Maresme, sobretot a partir de 2017 esdevé una zona on l’accés a l’habitatge és cada cop més difícil, a causa d’un augment del 40% del preu del lloguer des de 2014, finalitzacions dels contractes de lloguer massives i una desviació de bona part del parc de lloguer a l’habitatge turístic. La pressió creixent ofega famílies de rendes baixes, de tal manera que la problemàtica de l’habitatge es tradueix en dificultats per a cobrir necessitats en altres àmbits, generant un espiral d’empobriment.

La Xarxa d’Habitatge, que va néixer per lluitar per l’accés a l’habitatge, ha anat prenent formes diverses que responien a altres necessitats, derivades o no de l’accés a l’habitatge, però que s’assumien com a col·lectives i en tot cas necessàries i complementàries.

 

Què es farà amb el suport de Projecte Lliures?

L’objectiu del proper any es consolidar les estructures populars existents, que estan donant resposta a necessitats per aconseguir major sostenibilitat a futur i puguin tenir un major i més ampli impacte:

  • Xarxa d’aliments i Menjador Social Vatua l’Olla: desenvolupar la infraestructura per tal d’assegurar una entrada constant d’aliments, garantir-ne la correcta distribució i estabilitzar-ne definitivament el funcionament.
  • Escola popular: projecte on participen més de 150 persones entorn quatre eixos: l’escoleta, un espai de lleure educatiu i reforç escolar per a infants i joves d’entre 5 i 16 anys; alfabetització i classes d’idiomes per a persones nouvingudes i espais de debat i formació política.
  • Grup de joves migrats: format per una trentena de joves, fa acompanyament legal, formatiu i emocional a través d’un projecte comunicatiu comarcal en format podcast o canal de vídeo.
  • Grup d’estrangeria: format únicament per persones migrades i racialitzades que treballa per l’empoderament i l’aprenentatge en relació a la llei d’estrangeria.
  • Espais d’oci formatiu: gimnàs popular i grup de tabalers la Xarxaranga, tots dos espais amb doble vessant, infants i adults, que necessiten de millores materials per a la seva continuïtat.
  • Grup de dones: Consolidar el funcionament del grup, enfortint i potenciant una dinàmica ja en marxa de formació continuada.

A més, volen crear noves estructures a partir de les necessitats que s’han detectat en alguns dels projectes en marxa, per tal de millorar la comunicació i visibilitat dels espais alhora que s’enforteixen les trajectòries individuals i col·lectives d’apoderament:

  • Escola d’oficis: fomentar l’autoocupació de les persones de la comunitat de les estructures és un dels punts que s’ha decidit fomentar durant els propers anys, és per això que esdevé un dels blocs més importants: Fusteria, fontaneria, lampisteria, obra… Moltes de les persones que participen de la comunitat acumulen coneixements professionals que es podrien millorar i compartir.

Per tots els projectes, principalment per la xarxa d’aliments i l’escola d’oficis, s’aposta per disposar d’una furgoneta que serveixi pel transport de material i que reforci el funcionament general de la Xarxa.

El suport econòmic que ofereix Lliures anirà dirigit al mobiliari i infraestructures logístiques pels tallers de l’Escola d’oficis i la resta d’iniciatives impulsades per la xarxa.

Quines entitats hi ha darrera la iniciativa?

La Xarxa d’estructures populars és la suma de respostes col·lectives a l’horitzó de crisi i retrocés generalitzat de les condicions de vida de la població treballadora de la comarca. La tasca és la cobertura de necessitats materials i simbòliques, treballant a través de la capacitació i autoorganització, principalment les afectades per les problemàtiques d’habitatge, dones, infants, joves extutelades i persones migrants. L’objectiu és també crear comunitats de lluita fortes, estructurades amb subjectes polítics conscients i apoderats.

Entre aquests actors trobem els espais (Centre Social Can Sanpere a Premià, Atzari a Vilassar de Mar, Ateneu l’Estrella a Vilassar de Dalt i La Mina a Masnou) que acullen aquestes accions. A banda, trobem entitats del teixit associatiu: Premià Acull, una entitat per la defensa dels drets de les persones migrades; Premià Social, entitat generadora d’alternatives socioeconòmiques i l’Associació La Cartera, de promoció de l’economia solidària al Baix Maresme.