Casa Feminista Autogestionada, de Mujeres Migrantes Diversas

Eina d’empoderament per a dones migrades del sector de les tasques domèstiques i les cures.

Mujeres Migrantes Diversas (MMD) és una associació creada per dones que treballen en el sector de les tasques domèstiques, de la llar i de les cures, amb base feminista comunitària, antiracista, pro LGBTI+ i transformadora. Té per objectiu acompanyar-se en el seu procés migratori, compartint sabers i coneixements, des del respecte per les seves diversitats i pluralitats. Actualment acull més de 500 dones llatinoamericanes. 

MMD participen en el teixit comunitari, associatiu i cooperatiu en xarxa amb altres organitzacions, construint i coordinant des de les bones pràctiques, reconeixent els seus cossos, desaprenent d’estereotips patriarcals i creixent juntes, per al seu empoderament i per a la seva fortalesa. Així mateix, reivindiquen el respecte per als drets humans i exigeixen el reconeixement dels seus drets com a treballadores i ciutadanes del lloc i l’espai que habiten.

Amb el Projecte Lliures, l’Associació Mujeres Migrantes Diversas podrà posar en marxa La Casa Feminista Comunitaria de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (THC), on podran atendre les necessitats detectades per les mateixes THC en situació d’exclusió i amb dificultat d’accés a l’habitatge, i, alhora, podran garantir un espai segur per dormir i viure, de manera temporal, en casos d’emergència habitacional.

Aquesta iniciativa impulsa un model d’accés a l’habitatge que fuig de l’assistencialisme i la victimització cap a les dones migrants, ja que es fomenta des de baix i des de l’autogestió. L’objectiu és enfortir el teixit comunitari des del qual treballa MMD, a partir de la consolidació d’un espai físic de trobada i suport mutu per a les THC, per aconseguir generar espais d’acompanyament i formació que permetin l’intercanvi de sabers, estratègies i alternatives per a una vida digna.