Ateneu Coma Cros

La cultura com a eina de transformació social

L’Ateneu Coma Cros és una experiència capdavantera en gestió d’equipaments municipals a la comarca del Gironès. La Federació d’Entitats de Salt, formada per nombroses organitzacions de gent migrant i en situació d’exclusió i altres vulneracions de drets, reivindicava des de l’any 2013 l’espai municipal de la Coma Cros. Des del 2017, gestionen una part de l’espai  a partir de diferents òrgans: una assemblea trimestral, el màxim òrgan de decisió del projecte; un grup motor que debat els eixos de treball (cultural, social i educatiu) i diverses comissions (dones, infància i famílies, comissió pagesa, programació, comunicació, espais, escenaris). Amb el suport del Projecte Lliures va contractar una educadora a mitja jornada per col·laborar en la gestió diària de l’Ateneu i promoure la participació del jovent com a línia transversal de treball. 

Enllaç al web: http://www.ateneucomacros.cat/