Qui són els responsables del tractament de dades?
  • Les entitats responsables, en endavant, PROJECTE LLIURES, són:
    FUNDACIÓ COOP57 SCCL, amb CIF G08310070 i domicili a C/PREMIÀ, 15 BAJOS 08014 BARCELONA
  • ÒMNIUM CULTURAL, amb CIF 44983028L i domicili a C/ DIPUTACIÓ 276, BARCELONA.
    dpo@omnium.cat
  • ECAS, FEDERACIÓ D’ENTITATS CATALANES D’ACCIÓ SOCIAL, amb CIF G63228720 i domicili a VIA LAIETANA 54 BARCELONA

PROJECTE LLIURES es compromet a complir amb el deure secret establert en la normativa de protecció de dades respecte de les dades recollides.

Amb quines finalitats podem tractar les teves dades personals?

En cas d’emplenar algun dels nostres formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals s’incorporaran als fitxers titularitat de les entitats responsables del projecte LLIURES, per a les següents finalitats:

  • Formulari “Col·labora”: utilitzarem les dades que ens facilitis a través del formulari per gestionar els donatius i enviar-te informació sobre «Lliures» i les activitats que realitzem dins del propi projecte
  • Formulari «Contacte»: utilitzarem les dades que ens facilitis per gestionar la teva petició i per enviar-te informació sobre «Lliures» i les activitats que realitzem dins del propi projecte

Serà necessari que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris” dins del formulari. El fet de no omplir-los o omplir-los parcialment, podria suposar que no es pugui atendre el tràmit.

Cal que se’ns comuniquin les dades personals actuals perquè la informació estigui actualitzada i sense errors.

Quant de temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini mínim previst per la normativa vigent (en especial, fiscal, comptable i de prevenció de blanqueig de capitals).

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?
La base legal per al tractament de dades és el consentiment explícit expressat amb l’acceptació de la Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les dades podran comunicar-se a l’Administració Pública en els supòsits previstos per la Llei.
Així mateix, en el cas de les donacions es podran comunicar les dades a entitats financeres o plataformes de pagament.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir aquests drets, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protecciodades@projectelliures.cat .
Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.