Òrgans de funcionament

Lliures compta amb quatre òrgans de funcionament, gestió i decisió: el Comitè de Direcció (CD), el Grup d'Avaluació Social(GAS), el Grup d'Avaluació Econòmica (GAE) i l'Àgora Lliure, tots ells gestionats de forma col·legiada.

Comitè de Direcció (CD)

El CD és l’òrgan que pren les decisions executives i reuneix representants de les tres entitats que impulsen el Lliures.
Membres:
 • Ferran Busquets. Vocal de Pobresa d’ECAS, Director d’Arrels Fundació i vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. fbusquets@arrelsfundacio.org 
 • Jordi Cuixart. President d’Òmnium Cultural. Empresonat durant 1.346 dies per exercir drets fonamentals.
 • Teresa Crespo. Membre de la Vocalia de Pobresa d’ECAS; vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona i membre de la plataforma Pobresa Zero i Justícia Global.  tcrespo@acciosocial.org
 • David Fernández. Treballador de Coop57, periodista i activista social. info@projectelliures.cat 
 • Iolanda Fresnillo. Membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. Sociòloga investigadora i consultora sobre deute, desenvolupament, finances responsables i polítiques públiques. iolanda.fresnillo@gmail.com 
 • Anna López. Presidenta de Coop57 i membre i secretària de la Fundació Surt. alanguera@icloud.com 
 • Alba Vendrell. Cap de l’Àrea de Cohesió Social d’Òmnium Cultural. avendrell@omnium.cat
 • Sira Vilardell. Vicepresidenta i vocal de Gènere d’ECAS, directora de la Fundació Surt i vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  sirav@surt.org 

* Han format part del Comitè Directiu: Irene Badosa, Ramon Pascual, Eunice Romero i Sergi Rovira.

Grup d'Avaluació Social (GAS)

El GAS valora el caràcter social dels projectes que demanen acompanyament tècnic i econòmic del Lliures a partir de deu criteris d’avaluació objectivables, definits i detallats amb puntuació. El seu vistiplau és imprescindible per a què un projecte rebi suport.
Membres:
 • Ferran Busquets, membre del Comitè de Direcció.
 • Eva Fernández, Escola d’infermeria de Terrassa.
 • Montse Ortiz, experta en gènere i membre de la Fundació Vicenç Ferrer. Membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural.
 • Miki Aragón, Director del Consell d’Associacions de Barcelona.
 • Toni Vilà, investigador de l’IGOP.

*Han format part del Grup d’Avaluació Social: Judit Font, Maite Montagut, Ismael Peña- López i Eunice Romero.

Grup d'Avaluació Econòmica (GAE)

El GAE avalua els projectes que rebran suport de Lliures des del punt de vista de la viabilitat i la sostenibilitat econòmiques, un cop han rebut el vistiplau del GAS. Durant el procés d'acompanyament, tant el GAS com el GAE reben informació sobre l’activitat i resultats dels projectes que reben suport del Lliures, verifiquen el procés i les accions realitzades amb el finançament de Lliures, fan seguiment del procés de rendició de comptes i emeten recomanacions si s’escau per tal de millorar la viabilitat, sostenibilitat o impacte social dels projectes.
Membres:
 • Domènec Domènech, Fundació Mercè Fontanilles, ECAS.
 • Josep Segura, Unió de Cooperadors de Mataró, XES.
 • Amparo Porcel, Intress, ECAS. 
 • Anna Giralt, Gerent d’Òmnium Cultural. 

*Han format part del Grup d’Avaluació Econòmica: Maite Vilalta i Guillem Fernández.

Àgora Lliures

L'Àgora Lliures és un òrgan consultiu i representatiu on participen els membres del CD, el GAE i el GAS i persones representants de cadascuna de les tres entitats impulsores del projecte, així com d'entitats socials adherides al Lliures.

L’Àgora vetlla pel compliment dels principis i objectius del Lliures i per acostar les opinions i reflexions de la societat al seu òrgan directiu. Per tal de fer-ho, així com de les reflexions i propostes del GAE, el GAS i el Comitè de Direcció, les campanyes de captació de fons i altres processos que es viuen al Projecte.

Membres
 • Maite Cusó, Llibreria cooperativa Pebre Negre 
 • Pepa Martínez, Directora de Lafede.cat.
 • Francesc Mateu, membre de Lafede.cat. 
 • Ivan Miró, Membre de Lafede.cat.
 • Joan Segarra, La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya.
 • Tània Verge, Directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra (* Tània Verge ha estat membre de l’Àgora fins a ser designada Consellera d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya al maig de 2021).
 • Maite Vilalta, Vicerectora d’Igualtat i Acció Social a la Universitat de Barcelona.
 • Elisenda Xifré, Fedaia i ECAS.

*Han estat membres de l’Àgora Lliures: Míriam Acebillo, Toni Bruel, Núria Carrera, Òscar Esteban, Jordi Foix, Elena Jiménez, Jordi Muñoz, Arcadi Oliveres, Jordi Pujol Moix, Fina Rubio, Remei Sipi, Mostafà Shaimi, Josep M. Vallejo i Sira Vilardell.