Òrgans de funcionament

Lliures compta amb quatre òrgans de funcionament, gestió i decisió: el Comitè de Direcció (CD), el Grup d'Avaluació Social(GAS), el Grup d'Avaluació Econòmica (GAE) i l'Àgora Lliure, tots ells gestionats de forma col·legiada.

Comitè Organitzatiu (CO)

El CO és l’òrgan que pren les decisions executives i reuneix representants de les tres entitats que impulsen el Lliures.
Membres:
 • Xavier Antich. President d’Òmnium Cultural.
 • Ferran Busquets. Vocal de Pobresa d’ECAS, Director d’Arrels Fundació i vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya. fbusquets@arrelsfundacio.org 
 • Teresa Crespo. Membre de la Vocalia de Pobresa d’ECAS; vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona i membre de la plataforma Pobresa Zero i Justícia Global.  tcrespo@acciosocial.org
 • David Fernández. Treballador de Coop57, periodista i activista social. info@projectelliures.cat 
 • Iolanda Fresnillo. Membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. Sociòloga investigadora i consultora sobre deute, desenvolupament, finances responsables i polítiques públiques. iolanda.fresnillo@gmail.com 
 • Anna López. Presidenta de Coop57 i membre i secretària de la Fundació Surt. alanguera@icloud.com 
 • Alba Vendrell. Cap de l’Àrea de Cohesió Social d’Òmnium Cultural. avendrell@omnium.cat
 • Sira Vilardell. Vicepresidenta i vocal de Gènere d’ECAS, directora de la Fundació Surt i vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  sirav@surt.org 

* Han format part del Comitè Directiu: Irene Badosa, Ramon Pascual, Eunice Romero, Jordi Cuixart i Sergi Rovira.

Grup d'Avaluació Social (GAS)

El GAS valora el caràcter social dels projectes que demanen acompanyament tècnic i econòmic del Lliures a partir de deu criteris d’avaluació objectivables, definits i detallats amb puntuació. El seu vistiplau és imprescindible per a què un projecte rebi suport.
Membres:
 • Miki Aragón, Director del Consell d’Associacions de Barcelona.
 • Maite Cusó, Llibreria cooperativa Pebre Negre.
 • Eva Fernández, Escola d’infermeria de Terrassa.
 • Bea Fernández, Fundació Arrels.
 • Xavier Gallofré, Ensó, Gedi Gestió i Disseny SCCL.
 • Montse Ortiz, experta en gènere i membre de la Fundació Vicenç Ferrer. Membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural.
 • Ester Meya, Fundació Arrels.

*Han format part del Grup d’Avaluació Social: Judit Font, Maite Montagut, Ismael Peña- López, Ferran Busquets, Toni Vilà i Eunice Romero.

Grup d'Avaluació Econòmica (GAE)

El GAE avalua els projectes que rebran suport de Lliures des del punt de vista de la viabilitat i la sostenibilitat econòmiques, un cop han rebut el vistiplau del GAS. Durant el procés d'acompanyament, tant el GAS com el GAE reben informació sobre l’activitat i resultats dels projectes que reben suport del Lliures, verifiquen el procés i les accions realitzades amb el finançament de Lliures, fan seguiment del procés de rendició de comptes i emeten recomanacions si s’escau per tal de millorar la viabilitat, sostenibilitat o impacte social dels projectes.
Membres:
 • Rafel Barbé, Coop57.
 • Pere Comas, Coop57.
 • Domènec Domènech, Fundació Mercè Fontanilles, ECAS.
 • Amparo Porcel, Intress, ECAS.
 • Josep Segura, Unió de Cooperadors de Mataró, XES.

*Han format part del Grup d’Avaluació Econòmica: Maite Vilalta, Anna Giralt i Guillem Fernández.

Àgora Lliures

L'Àgora Lliures és un òrgan consultiu i representatiu on participen els membres del CD, el GAE i el GAS i persones representants de cadascuna de les tres entitats impulsores del projecte, així com d'entitats socials adherides al Lliures.

L’Àgora vetlla pel compliment dels principis i objectius del Lliures i per acostar les opinions i reflexions de la societat al seu òrgan directiu. Per tal de fer-ho, així com de les reflexions i propostes del GAE, el GAS i el Comitè de Direcció, les campanyes de captació de fons i altres processos que es viuen al Projecte.

Membres
 • Maite Cusó, Llibreria cooperativa Pebre Negre 
 • Pepa Martínez, Directora de Lafede.cat.
 • Francesc Mateu, membre de Lafede.cat. 
 • Ivan Miró, Membre de Lafede.cat.
 • Maite Vilalta, Vicerectora d’Igualtat i Acció Social a la Universitat de Barcelona.
 • Elisenda Xifré, Fedaia i ECAS.

*Han estat membres de l’Àgora Lliures: Míriam Acebillo, Toni Bruel, Núria Carrera, Òscar Esteban, Jordi Foix, Elena Jiménez, Jordi Muñoz, Arcadi Oliveres, Jordi Pujol Moix, Fina Rubio, Remei Sipi, Mostafà Shaimi, Josep M. Vallejo, Sira Vilardell, Joan Segarra i Tània Verge.