Òrgans de funcionament

Lliures compta amb quatre òrgans de funcionament, gestió i decisió: el Comitè de Direcció (CD), el Grup d'Avaluació Social(GAS), el Grup d'Avaluació Econòmica (GAE) i l'Àgora Lliure, tots ells gestionats de forma col·legiada.

Comitè de Direcció (CD)

El CD és l’òrgan que pren les decisions executives i reuneix representants de les tres entitats que impulsen el Lliures. Es reuneix amb periodicitat quinzenal.
Membres:
 • Teresa Crespo, membre de la Vocalia de Pobresa d’ECAS; vicepresidenta del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona i membre de la plataforma Pobresa zero i Justícia global. Tresorera de la xarxa Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDIPAS) i secretària de l’Associació Atlàntida.  tcrespo@acciosocial.org
 • Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació; vocal de Pobresa d’ECAS; vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya . fbusquets@arrelsfundacio.org 
 • Sira Vilardell, vicepresidenta i vocal de Gènere d’ECAS, directora de la Fundació Surt i vicepresidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  sirav@surt.org 
 • Anna López, presidenta de la Coop 57, presidenta de la Fundació Coop i membre i secretària de la Fundació Surt. alanguera@icloud.com 
 • David Fernández, treballador de Coop57, periodista i activista social. info@projectelliures.cat 
 • Iolanda Fresnillo, Junta Directiva d’Òmnium Cultural. iolanda.fresnillo@gmail.com 
 • Eunice Romero, coordinadora de l’Àrea de Futur Compartit d’Òmnium Cultural. eromero@omnium.cat
 • Irene Badosa, directora de Projectes d’Òmnium Cultural. ibadosa@omnium.cat 

Grup d'Avaluació Social (GAS)

El GAS valora el caràcter social dels projectes que demanen acompanyament tècnic i econòmic del Lliures a partir de deu criteris d’avaluació objectivables, definits i detallats amb puntuació. El seu vistiplau és imprescindible per a què un projecte rebi suport.
Membres:
 • Ferran Busquets, membre del Comitè de Direcció.
 • Eva Fernández, Escola d’infermeria de Terrassa
 • Eunice Romero, membre del Comitè de Direcció de Lliures.
 • Remei Sipi, membre fundadora de la Xarxa de Dones Migrades.
 • Miki Aragón, Director del Consell d’Associacions de Barcelona.

Grup d'Avaluació Econòmica (GAE)

El GAE avalua els projectes que rebran suport de Lliures des del punt de vista de la viabilitat i la sostenibilitat econòmiques, un cop han rebut el vistiplau del GAS. Durant el procés d'acompanyament, tant el GAS com el GAE reben informació sobre l’activitat i resultats dels projectes que reben suport del Lliures, verifiquen el procés i les accions realitzades amb el finançament de Lliures, fan seguiment del procés de rendició de comptes i emeten recomanacions si s’escau per tal de millorar la viabilitat, sostenibilitat o impacte social dels projectes.
Membres:
 • Sònia Moragrega, Fundació Intermèdia, ECAS.
 • Domènec Domènech, Fundació Mercè Fontanilles, ECAS.
 • Josep Segura, Unió de Cooperadors de Mataró, XES.
 • Rafel Barbé i Rubí, Coop57. 
 • Amparo Porcel, Intress, ECAS. 
 • Anna Giralt, Gerent d’Òmnium Cultural. 

Àgora Lliure

L'Àgora Lliure és un òrgan consultiu i representatiu on participen els membres del CD, el GAE i el GAS i persones representants de cadascuna de les tres entitats impulsores del projecte, així com d'entitats socials adherides al Lliures, dels quatre projectes finançats pel Lliures i integrants de col·lectius en situació de vulneració de drets i/o exclusió social.

L’Àgora vetlla pel compliment dels principis i objectius del Lliures i per acostar les opinions i reflexions de la societat al seu òrgan directiu. Per tal de fer-ho, així com de les reflexions i propostes del GAE, el GAS i el Comitè de Direcció, les campanyes de captació de fons i altres processos que es viuen al Projecte.

Membres
 • Iolanda Fresnillo, Junta Directiva d’Òmnium Cultural
 • David Fernández, Comitè de Direcció
 • Francesc Mateu, membre de Lafede.cat 
 • Pepa Martínez, Directora de Lafede.cat 
 • Tània Verge, Directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra
 • Òscar Esteban, Fundació Tot Raval
 • Mostafà Shaimi, Espai Antirracista de Salt
 • Joan Segarra, La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya
 • Núria Carrera, Degana del Col·legi Oficial de Treball Social entre el 2008 i el 2017
 • Sira Vilardell, Fundació Surt
 • Elisenda Xifré, Fedaia, ECAS
 • Ivan Miró, Ciutat Invisible, XES
 • Ferran Busquets, membre del Comitè de Direcció.
 • Eva Fernández, Escola d’infermeria de Terrassa
 • Eunice Romero, membre del Comitè de Direcció de Lliures.
 • Remei Sipi, membre fundadora de la Xarxa de Dones Migrades.
 • Miki Aragón, director del Consell d’Associacions de Barcelona
 • Maite Cusó, Llibreria cooperativa Pebre Negre 
 • Arcadi Oliveres 
 • Maite Vilalta, vicerectora d’Igualtat i Acció Social a la Universitat de Barcelona 
 • Josep M. Vallejo, frare caputxí
 • Teresa Crespo, Comitè de Direcció del Projecte Lliures 
 • Plaça projecte acompanyat per Lliures: Mujeres Pa’lante 
 • Plaça projecte acompanyat per Lliures: Ateneu Coma Cros 
 • Plaça projecte acompanyat per Lliures: Escudella Solidària
 • Plaça projecte acompanyat per Lliures: Lola no estàs sola