Implica’t

Lliures de pobresa, exclusió i desigualtats arrencarà el proper desembre.

Lliures, que depèn de totes i tots, s'autofinançarà en base a les aportacions periòdiques de la ciutadania i del teixit social, civil i associatiu del país, cercant la màxima capil·laritat i implicació. Camí llarg i passa curta, el projecte pren com a referència d'aquestes aportacions voluntàries i solidàries el 0,7% dels ingressos anuals de qualsevol persona o llar.

 

Per dubtes o informació a .

Recorda: pots deduir fiscalment les aportacions a Lliures:
D’acord amb els articles 18, 19 i 20 de la Llei 49/2002. Persona física: Podrà deduir, en la declaració de la renda, el 75% de la seva donació per als primers 150€ i el 30% per la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable, a la quantitat que excedeixi dels 150 €, serà del 35%. Persona jurídica: Podrà desgravar el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable serà del 40%.
I si vols fer servir la nostra passarel.la de pagament, tria una d'aquestes opcions:
Marcador de posició

Implica’t

Quantitat

Freqüència

 • Esborrar
 

No s'han trobat productes amb aquests criteris.

Aportacions Econòmiques*

Les aportacions econòmiques al projecte Lliures NO PODEN PROVENIR de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 1. La producció i venda d’armament i les pràctiques econòmiques que denigrin les persones i que potenciïn els jocs i casinos.
 2. El suport a règims polítics dictatorials.
 3. La utilització de mà d’obra infantil, violació de les normes de seguretat i salut en el treball, realització d’expedients de reducció de plantilla injustificats, manca de normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral.
 4. La destrucció del medi ambient, contaminació del sòl, aigua, aire, la producció i distribució de pesticides, la producció d’energia nuclear, etc.
 5. L’experimentació amb animals.
 6. L’especulació financera i la utilització de paradisos fiscals.
 7. L’agricultura intensiva, la biotecnologia i la manipulació genètica.
 8. L’ús de fusta tropical com a matèria primera o la tala de boscos tropicals.
 9. Un comportament comercial i publicitari tendenciós, i mitjançant la manipulació dels consumidors.
 10. Qualsevulla forma de clientelisme polític i corrupció.
 11. Els monopolis econòmics.