Dades

1.500.000 persones en situació d’exclusió social (Informe Foessa, 2019)

944.000 en situació de pobresa severa (Informe Foessa, 2019)

575.000 persones assalariades en risc d’exclusió (UGT, octubre 2019)

1.831.000 persones en risc de pobresa o d’exclusió social (Idescat 2019/Taxa AROPE 2018)

53.118 persones en situació de sense llar o en habitatges insegurs i inadequats 

10.737 persones sense llar

439.800 infants en risc de pobresa o exclusió social (31,2%, Taxa AROPE 2018)

404.000 infants en risc de pobresa relativa (28,6%, taxa de risc de pobresa, Idescat 2018)

 • Una quarta part de la població catalana (el 23,8%,  viu en risc de pobresa o exclusió social; almenys un 20% té ingressos per sota del llindar de pobresa, un 5% viu amb privació material severa i un 8,8% en llar amb baixa intensitat de treball. 
 • Un 60% de les persones a l’atur i prop de la meitat de persones de nacionalitat estrangera ( el 47,7%) estan en risc de pobresa i exclusió social.
 • Tenir feina no és garantia de sortir de la pobresa: un 15,3% de la població ocupada està en risc de pobresa o exclusió i més del 12%  és pobra
 • Les famílies destinen més del 30% de les despeses mensuals a pagar l’habitatge i els subministraments
 • El preu del lloguer ha pujat un 48% en 15 anys i un terç de la gent que viu de lloguer està en situació de risc de pobresa.
 • Les dones, els menors d’edat i les persones amb menys estudis tenen un major risc de pobresa. 

 ( Font: Informe INSOCAT nº10 ‘Treball precari, habitatge privatiu i manca d’inversió social’, Entitats Catalanes d’Acció Social,  2019) 

 • Gairebé un milió i mig de persones (més del 19% de la població catalana) viuen en situació d’exclusió social.
 • Un 4% de la població (prop de 300.000 persones) viu  en un habitatge insegur ( de relloguer, en procés de desnonament, en situació de violència familiar…) i un 16% (més d’1,2 milions) en un habitatge inadeqüat (en condicions d’insalubritat, sense cèdula d’habitabilitat, sense accés a subministraments).
 • Més de 780 mil persones a Catalunya han deixat de comprar medicines o seguir tractaments o dietes per problemes econòmics.
 • 1 de cada 4 persones s’han vist obligades a reduir la despesa en subministraments (electricitat, gas i aigua)-
 • Les dones, les persones migrades, les que estan a l’atur, les famílies nombroses  o monoparentals i els infants són els col·lectius socials més vulnerables a l’exclusió.

(Font: Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya; Fundació FOESSA 2019)

Què és la pobresa

Viure amb una renda neta inferior al 60% de la mediana de la renda neta nacional

 • Patir privació material severa, és a dir, no poder permetre’s el pagament de 4 d’aquests 9 ítems: hipoteca, lloguer o pagaments a termini; manteniment de l’habitatge a una temperatura adequada; una setmana de vacances l’any; un àpat amb carn, pollastre o peix cada dos dies; telèfon; televisió; rentadora; cotxe; despeses imprevistes
 • Baixa intensitat de treball per llar (nombre de mesos treballats durant l’any per part de tots els membres de la llar en edat laboral en relació als mesos que teòricament podrien treballar; una intensitat de treball igual o inferior a 0,20 es considera baixa).

Què és l’exclusió social?

L’exclusió social és la manca de participació d’una persona en la vida social, econòmica i cultural de la seva societat, a causa d’una vulneració de dret i falta de recursos i capacitats bàsiques: accés a la legalitat, al mercat de treball, a l’educació, a les tecnologies de la informació, als sistemes de salut, a la protecció social, etc.