Dades

A Catalunya, una de cada cinc persones és pobra

 

1.993.000 persones en risc de pobresa o exclusió social (Informe Foessa, 2020 / Taxa AROPE, 2020)

 • Una quarta part de la població catalana (el 23,8%) viu en risc de pobresa o exclusió social.
 • Almenys un 20% de la població té ingressos per sota del llindar de pobresa. D’aquests, un 5% viu amb privació material severa i un 8,8% en llar amb baixa intensitat de treball.
 • El risc de caure en la pobresa és més alt si ets dona, tens entre 45 i 54 anys, ets immigrant, estàs a l’atur i formes part d’una família nombrosa o monoparental.
 • Les persones de nacionalitat estrangera presenten una taxa d’exclusió del 61,6%.
 • El 27,8% de les dones catalanes es troben en situació d’exclusió social. (Enquesta de Condicions de Vida, Any 2020)
 • Les persones que es troben a l’atur tenen un risc de pobresa del 53,8%.
 • Tenir feina no és garantia de sortir de la pobresa: un 13,4% de la població ocupada està en risc de pobresa o exclusió.
 • A Catalunya hi ha 1.146.000 persones que ja viuen amb menys de 24 euros al dia. (Oxfam Intermón)

 

La població menor de 16 anys té una taxa d’exclusió social d’un 35,7% a Catalunya (Enquesta de Condicions de Vida, Any 2020 (Idescat)).

 • 404.000 infants viuen en llars pobres a Catalunya (Unicef i Save the Children).
 • El 35,7% dels menors i adolescents del país viuen en situació de pobresa i exclusió: són 42.000 els que formen part de llars amb adults d’origen migrant i 257.600 de famílies treballadores pobres amb especial rellevància, un 15% de les llars, dels casos on són mares soles amb fills.

 

Més de 4 de cada 10 catalans i catalanes té problemes per arribar a final de mes (Informe Foessa, 2020)

 • El 26,7 % de les famílies té dificultats o moltes dificultats per arribar a final de mes. (Informe Foessa, 2020)
 • 167.900 persones viuen en llars en les quals hi ha privació d’almenys un bé bàsic: aigua corrent, aigua calenta, energia elèctrica, evacuació d’aigües brutes, cuina, nevera o rentadora.
 • El 13,9% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda a familiars, amics o entitats privades o religioses per poder accedir a béns bàsics durant l’any 2020. (Enquesta de Condicions de Vida, Any 2020 (Idescat)).
 • 283.000 persones passen gana freqüentment.
 • 103.900 persones no tenen cobertura sanitària.
 • 62.000 persones necessiten ajuda o cures i no en reben.
 • Les famílies destinen més del 30% de les despeses mensuals a pagar l’habitatge i els subministraments.
 • Una de cada tres persones no es pot permetre ni una sola setmana de vacances a l’any. (Enquesta de Condicions de Vida, Any 2020 (Idescat)).

 

Un 30% de persones pateixen dificultats per accedir a un habitatge a Catalunya (Informe Foessa, 2020)

 • El preu desorbitat de l’habitatge porta al 12,2% de catalanes a l’exclusió severa: 944.000 persones estan el llindar de la pobresa un cop restades les despeses en habitatge als ingressos o amb deutes relacionats.
 • El preu del lloguer ha pujat un 48% en 15 anys i un terç de la gent que viu de lloguer està en situació de risc de pobresa.
 • 10.737 persones sense llar.
 • 34.800 persones vivint en situacions d’infrahabitatge, barraques o sense cobertura sanitària.
 • 202.400 persones viuen en habitatges amb deficiències greus derivades de la construcció precària.
 • 89.800 persones viuen en llars amb situació insalubritat.

 

El 6,3% de catalans i catalanes, 400.000 persones, viuen en situació de pobresa energètica a Catalunya (2n Congrés Català de Pobresa Energètica)

 • Un 6,3% de llars catalanes han patit algun tall dels subministraments per no poder pagar-los.
 • El 15% de llars barcelonines amb infants no poden mantenir una temperatura adequada a casa durant els mesos més freds, xifra que supera el 30% a Ciutat Vella i Nou Barris.