Com i quan

 

On, com, quan?

Lliures arrenca aquest desembre la primera fase de captació de recursos per finançar, a partir de gener de 2017 i sota els principis de les finances ètiques, els deu primers projectes. Tots els projectes pilot es caracteritzen per ser projectes locals i de base; col·lectius i arrelats al territori; orientats a la transformació social i superant esquemes que vagin més enllà de mesures estrictament paliatives; sota models participatius que fomenten la implicació i compromís de les persones afectades;  des de l’enxarxament i el desenvolupament comunitari; i desplegats des de baix i des del potencial associatiu, social i civil del país.

Dinàmica: des de baix, replicable i de llarga durada

Per revertir unes desigualtats estructurals, els projectes finançats per Lliures són estables i duradors amb una projecció a mig termini –entre 3 i 5 anys aproximadament, per garantir-ne la posterior viabilitat autònoma– i han estat definits per les entitats i persones del territori, en base a les pròpies necessitats i prioritats de l’entorn social i veïnal, potenciant alhora noves formes d’economia solidària i d’interrelacion socials que contribueixin directament a la transformació social i la innovació democràtica i que permetin generar experiències replicables arreu del país.

Funcionament: en xarxa i pas a pas

Lliures és desplega territorialment projecte a projecte amb la voluntat de reforçar les xarxes socials existents. Es dota d’un Grup d’Avaluació Social i d’un Grup d’Avaluació Tècnica, que es reuneixen periòdicament per garantir, respectivament, la viabilitat social i econòmica de tots els projectes. Ambdues comissions estan integrades per persones actives i referencials de l’àmbit social català. A més es dota d’un Àgora Social, com a espai de reflexió crítica, sensibilització pedagógica i innovació comunitària en la lluita contra les desigualtats.

Tasca pedagógica, compromís democràtic

Lliures és sobretot una iniciativa de mirada ampla i llarg recorregut per a la transformació social, però vol ser també un espai permanent de sensibilització social i pedagógica sobre l’abast i dimensió de les desigualtats socials a Catalunya. També vol vindicar la necessitat d’activar-nos en la llarga lluita per l’eradicació de la pobresa i l’exclusió social si volem (re)construir una societat plenament democràtica i socialment justa i equitativa, des d’una ciutadania activa, solidària i compromesa.

 

[Filosofia de la cooperació: entre totes i tots]

Lliures és un espai de treball en comú, cooperació social i lluita compartida contra les desigualtats socials, que es fonamenta en els valors del compromís social, l’activació solidària i la participació i radicalitat democràtica al servei de la transformació social. Pretén aportar i respondre socialment davant la situació d’emergència i urgència que defineix una estructura social dualitzada i polaritzada.  No és només un mentrestant: és també un exercici d’autoresponsabilització social, d’autotutela de drets i de foment de nous estris democràtics per a la transformació social.

[Ara i aquí: començar]

En la fase prèvia per validar la iniciativa es van consultar i implicar diferents espais, municipis i sensibilitats, que durant 2016 han definit deu projectes inicials d’intervenció en els següents àmbits socials i geogràfics inicials: Eix Barcelonès Nord, Eix Segarra-Solsonès, Eix Tarragona-Reus, Eix Girona-Salt i Eix Barcelona.  

[Els models de finançament: de mica en mica]

El projecte Lliures contempla diverses formes de finançament social –des d’aportacions a fons perdut, passant per prèstecs sense interés, avals de riscos, micromecenatges i acompanyament– però concreta la seva potencialitat en la recollida d’aportacions econòmiques que, des d’una amplíssima capil·laritat social, no cerca grans aportacions sinó milers de petites. Encetant una campanya  intensiva i extensiva, progressiva i gradual, de baix a dalt, que permeti assolir major implicació col·lectiva i noves respostes socials en un context d’emergència.