Què és Lliures?

Diagnosi

conveni

Lliures és una iniciativa per a l’articulació d’un fons econòmic de solidaritat en la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i les desigualtats. Neix impulsat per Òmnium Cultural, ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Coop57. Es fonamenta en la captació de recursos i la recollida d’aportacions econòmiques per a destinar-los directament a finançar projectes de transformació social en un context d’emergència que ens configura com una de les societats més desiguals d’Europa i on l’extensió de la precarietat social, laboral i vital ja afecta un de cada quatre catalans.

Més desiguals

Diagnosi

info01_ll

Un de cada cinc catalans, una de cada cinc catalanes, ja viu avui, ara i aquí, a les portes de l’exclusió social: el 23,5%. Mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de  concentració de la riquesa, de rescats públics de fallides privades i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I sota un context europeu i unes dinàmiques globals –austeritat, especulació, financiarització– que expulsen cada cop més gent del circuit de la vida digna i afecten ja, avui i aquí, milió i mig de catalans i catalanes.

Manifestem

Diagnosi

Els indicadors de pobresa, exclusió i desigualtat no han deixat d’empitjorar: velles i noves formes de vulnerabilitat s’entrecreuen i aguditzen, consolidant-nos com una de les societats europees més desiguals d’Europa. Dones, joves, infants, gent gran i migrants posen rostre a una estructura social delmada per l’atur, la pobresa i un risc d’exclusió que ja afecta el 23,5% de la societat. Tot plegat, mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de  concentració de la riquesa, de rescats públics de fallides privades i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I sota un context europeu i unes dinàmiques globals –austeritat, especulació, financiarització– que expulsen cada cop més gent del circuit de la vida digna.