Reconstruir des de baix

Mentrestant fer un pas més enllà: pensar en llarg i actuar en curt. En tres eixos: diagnòstic compartit, reflexió comuna i proposta col·lectiva per a la transformació social. Què podem fer nosaltres? El proper 12 de desembre arrenquem –pas a pas, des de baix, entre totes i tots– amb un nou estri per ampliar, activar-nos i implicar-nos en la lluita contra l’exclusió social, al qual us convidem a formar-ne part. Lliures és això i és així: un espai de treball en comú, cooperació social i lluita compartida contra les desigualtats socials, que es fonamenta en els valors del compromís social, l’activació solidària i la participació i radicalitat democràtica al servei de la transformació social. Pretén aportar i respondre socialment davant la situació d’emergència i urgència que defineix una estructura social dualitzada i polaritzada.  I, alhora, no és només un mentrestant: és també un exercici d’autoresponsabilització social, d’autotutela de drets i de foment de nous estris democràtics per a la transformació social. Comprometre’ns és això.

[Diagnòstic] Una de les societats més desiguals de la UE

Els índexs de desigualtat social no només no s’han reduït sinó que han crescut i s’han aguditzat amb una crisi que ja dura vuit anys i que ha deixat un paisatge social deteriorat i degradat de cronificació de les pobreses i extensió de les precarietats. Tot i així, la pobresa a casa nostra revesteix d’un doble caràcter: estructural i crònica –una mitjana del 16% en les darrers tres dècades– i conjuntural i nova –estentent-se al 23% de la població. Al mapa de cada desigualtat cal situar els esbiaxos de gènere, edat i origen.

[Reflexió] Res no canvia mai si res no canvia mai

En el marc debat previ i les reflexions compartides sobre un país socialment injust i creixentment desigual –embrió del projecte Lliures– va sorgir la necessitat de cercar i repensar noves respostes socials davant la severitat dels impactes de la crisi. La reducció de l’escàs estat del benestar i el context del sud europeu ens situen, més enllà de les dinàmiques del mercat i la incapacitat de l’estat, en la necessitat de bastir alternatives i d’intervenir  decidament des del teixit social, associatiu, cultural i cooperatiu.

[Proposta] Per una resposta social autònoma i solidària

Rere diagnòstic i reflexió, calia un marc resolutiu operatiu on tant important i rellevant com el què –la lluita contra les pobreses– era el com –des de quina proposta concreta i viable. Per negativitat (el que no volíem fer ni reproduir) i per positivitat (el que volíem construir) vam definir una iniciativa col·lectiva, de llarga durada, estable en el temps i en el territori i articulada des de baix i en xarxa. Camí llarg i passa curta, que comencés poc a poc, des d’experiències concretes i amb l’objectiu de fer créixer la solidaritat i alternatives socials noves. A fi i efecte d’arrencar, les entitats impulsores aporten 60.000 euros inicials per a la posada en marxa del projecte.