Més desiguals

info01_ll

Un de cada cinc catalans, una de cada cinc catalanes, ja viu avui, ara i aquí, a les portes de l’exclusió social: el 23,5%. Mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de  concentració de la riquesa, de rescats públics de fallides privades i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I sota un context europeu i unes dinàmiques globals –austeritat, especulació, financiarització– que expulsen cada cop més gent del circuit de la vida digna i afecten ja, avui i aquí, milió i mig de catalans i catalanes.

pobresa

23,5% | Un de cada cinc catalans viu en escenaris de pobresa. La taxa AROPE de risc d’exclusió social se situa en el 23,5%.

families

Les diferents pobreses –severa, moderada, relativa– afecten ja un milió i mig de catalans i catalanes, especialment en les persones migrants (50% en risc).

energia

La pobresa energètica afecta gairebé 800.000 persones, especialment les 200.000 llars sense cap ingrés. L’any passat es produïen 400 talls de subministrament diaris, segons l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE).

atur

552.500 | La taxa d’atur, a novembre de 2016, és del 16% i afecta mig milió de persones, afectant especialment joves, dones i treballadors grans.

casa

Segons dades oficials, hi ha 448.356 pisos buits a Catalunya: des de 1997, el preu de l’habitatge s’ha incrementat un 277%, mentre els salaris ho feien un 55%

redistribucio

La concentració de la riquesa és un fet: el català més ric té un patrimoni equivalent al de 150.000 famílies catalanes d’ingressos mitjans.

sensellar

Diumenge passat, coincidint amb la Diada Internacional de les Persones sense Llar, recordàvem que a Catalunya hi ha 11.500 persones sense llar: 3.000 d’elles a Barcelona, de les quals 900 dormen al carrer cada dia.

 endeutament

12,8% | La pobresa assalariada s’ha estès fins a un 12,8%. Un de cada quatre treballadors, especialment en un context de feminització de la pobresa, cobra el salari mínim o menys: 529.640 persones cobren menys de 327 euros i 369.715 entre 327 i 655 euros.