Durant el mes de març es van rebre fins a seixanta-cinc propostes de les quals sortiran les que rebran el suport tècnic i el finançament econòmic de Lliures al llarg d’un any. La convocatòria ha rebut una resposta marcadament repartida arreu del territori català per part d’iniciatives socials que fan front a la pobresa, l’exclusió i les desigualtats des d’àmbits diversos. Els comitès d’avaluació estan treballant en l’elaboració de la selecció, que es farà pública l’1 de juliol.

Després de les tres sessions informatives del mes de març, un total de seixanta-cinc projectes socials han presentat la seva candidatura per optar al finançament i l’acompanyament tècnic d’aquesta edició, la quarta des de l’inici de Lliures el 2017, i configuren un recorregut que travessa el territori de nord a sud i d’est a oest: municipis de les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona, el Garraf, el Vallès Occidental i Oriental, les Terres de Lleida, l’Anoia, Osona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Pallars Jussà, per exemple.

Resposta col·lectiva a l’exclusió social

La diversitat de projectes també és palesa en els àmbits d’actuació, que en tots els casos responen a unes desigualtats que no han fet més que créixer en els darrers anys, agreujades per les conseqüències de la pandèmia: 2.258.000 milions de persones es troben en situació d’exclusió social a Catalunya segons el darrer informe Foessa, és a dir, una de cada tres persones. El que és el mateix, un 29,1% del conjunt de la societat seguit d’un 33,1% que es troba en situació de precarietat per reduir a tan sols un 37,8% el total de persones que viuen en patrons de plena integració.

D’aquesta manera, les iniciatives presentades posen l’accent en la situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per l’atur; la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social; les persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne o persones sense llar, i les persones en situació de necessitats d’emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Des del projecte Lliures volem continuar contribuint en l’impuls d’una resposta col·lectiva, autoorganitzada i transformadora a aquestes dades a través de l’acompanyament tècnic i el finançament econòmic d’una xarxa d’iniciatives que s’estén arreu del territori. Això només és possible gràcies a les aportacions rebudes per part de la base social del projecte, que sumen un total de 120.000 euros que es repartiran entre les propostes seleccionades.

Calendari de treball fins a l’anunci de les propostes seleccionades

Ara, els comitès d’avaluació ja tenen tota la informació per tal de començar l’anàlisi de totes les propostes i configurar la selecció final, segons aquest calendari previst:

  • Fins al 13 d’abril: primera avaluació del Grup d’Avaluació Social (GAS). Un comitè format per persones expertes de l’àmbit social rebrà totes les propostes i farà una primera selecció, en la qual vetllarà pel compliment dels principis i objectius de Lliures, segons els criteris establerts a les bases.
  • Fins al 6 de juny: segona avaluació del Grup d’Avaluació Econòmica (GAE). Les propostes seleccionades passaran a una segona fase, en la qual un segon comitè d’expertes abordarà la viabilitat i la sostenibilitat econòmica de cadascuna, a més de determinar l’atorgament de les quanties assignades.
  • Fins a l’1 de juliol: selecció definitiva del Comitè Directiu (CD). Finalment, el Comitè Directiu, format per representants de les tres entitats impulsores de Lliures, serà l’òrgan encarregat d’aprovar l’assignació de cada projecte tenint en compte els informes redactats pels grups avaluadors.
  • 1 de juliol: anunci de la selecció definitiva.