Diverses organitzacions i moviments de persones migrants i racialitzades, entre les quals hi ha Top Manta, que rep el suport de Lliures, s’han agrupat en l’àmbit estatal per impulsar la campanya #RegularitzacióJa. Així, el seu objectiu és promoure una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que porti el debat de la regularització administrativa al Congrés dels Diputats.

Més de 500.000 persones en situació administrativa irregular viuen i treballen a l’Estat espanyol. Amb la finalitat de garantir els seus drets fonamentals i reconèixer la seva aportació a la societat, diverses organitzacions i moviments de persones migrants i racialitzades s’han agrupat en la plataforma Essencials per posar en marxa la campanya #RegularitzacióJa. D’aquesta manera, volen portar el debat al Congrés dels Diputats i aconseguir una regularització administrativa de l’estatus migratori per a les persones migrants i refugiades a través d’un permís de residència i de treball per a aquelles que ara no la tenen.

L’objectiu: 500.000 signatures

La fita se situa en les 500.000 signatures que s’han proposat aconseguir amb la data límit del 22 de setembre de 2022. D’aquesta manera, també volen implicar tota la societat en la construcció d’una lluita antiracista que vagi més enllà d’un canvi de les polítiques migratòries “de caràcter securitista i en termes de persecució i criminalització”, per tal d’incloure i reconèixer la seva participació en les polítiques socials que les travessen.

Tal com la plataforma explica en el seu comunicat fundacional, la irregularitat implica “trobar-se en una situació de vulneració de drets permanent: no comptar amb drets laborals, la possible explotació laboral, el tràfic de persones i l’explotació sexual, o l’exclusió de serveis públics essencials com l’educació i la sanitat. Més greu encara quan diem que hi ha 150.000 nenes, nens i adolescents en aquesta situació de vulneració, sense protecció legal i accés a drets i serveis essencials”.

No només els drets, sinó també reconèixer l’aportació de les persones migrants a la societat

Tanmateix, la reivindicació del moviment també posa el focus d’atenció en “la pèrdua d’una gran aportació econòmica i fiscal per al conjunt de la societat” que aportarien les persones que ara es troben en situació irregular, per la qual cosa defensen que “una regularització faria aflorar d’una manera ràpida i eficaç el gran potencial dels impostos directes i de les contribucions d’empleats i ocupadors al sistema de la Seguretat Social”.

Exemples com el de Top Manta, que va reaccionar ràpidament a l’arribada de la covid-19 amb la confecció de mascaretes i altres materials sanitaris, expliquen la contribució social i econòmica per part de moltes persones migrants en sectors imprescindibles. El missatge de la campanya subratlla que la pandèmia ha multiplicat la seva rellevància, i, per justícia social i reconeixement de la seva existència, denuncia que “trobar-se fora del radar de les institucions i de la planificació dels serveis públics suposa un dèficit de governança pública que és urgent corregir”.

Per saber-ne més i contribuir-hi, el web de la campanya explica a través de diversos materials els seus objectius, i posa a l’abast de totes les persones majors d’edat i amb DNI espanyol la possibilitat de donar-hi suport amb la seva signatura.