La convocatòria d’enguany del projecte Lliures continua oberta fins al 31 de març per rebre propostes d’iniciatives socials que facin front a la pobresa, l’exclusió i les desigualtats des de l’autoorganització. Ja s’han celebrat dues de les sessions informatives per resoldre dubtes, i ho aprofitem per recollir alguns dels més freqüents. Si tot i així encara queden preguntes sense resposta, les podeu resoldre en la propera sessió, que se celebrarà aquest dijous 24 de març a les 17 h. 

Els criteris per a la selecció d’un projecte

El projecte Lliures finança econòmicament i acompanya tècnicament iniciatives que promouen la implicació de les mateixes persones ateses o persones participants en el projecte. És a dir, no busquem projectes que ajudin a ajudar, sinó aquells que fomentin la participació activa, l’autoocupació i l’empoderament. En aquest sentit, han de ser iniciatives col·lectives i horitzontals, i liderades per les persones a les quals s’adrecen o que facilitin espais que potenciïn i generin la seva participació. En resum, generades de baix a dalt.

Hi caben formes organitzatives diverses com associacions, cooperatives, fundacions, projectes comunitaris, projectes o espais col·lectius, economies informals o altres iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar un projecte que faci front a la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.

Els àmbits d’intervenció són:

  1. Pobresa cronificada i exclusió agreujada per l’atur.
  2. Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
  3. Manca d’una llar digna.
  4. Emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

El finançament econòmic; màxims i altres fonts

Lliures vol ser una ajuda a l’impuls d’iniciatives transformadores per tal que tinguin continuïtat més enllà de l’any vigent en el qual s’estableixi la col·laboració. En aquest sentit, buscar finançament a diferents bandes és el més habitual i Lliures només demana que, en el pressupost global que es presenti, es detalli l’acció concreta a la qual es destinaran els diners procedents de la col·laboració establerta.

Per exemple, en la darrera convocatòria, la cooperativa Obrint Portes ha destinat el suport de Lliures a les despeses de rehabilitació d’un pis. El projecte promou l’accés del jovent a un habitatge digne a través de la masoveria urbana i, en molts casos, signa convenis amb les administracions locals perquè els pisos són propietat seva. En aquest cas, en canvi, era el primer cop que l’origen era la petita propietat privada. És per això que Obrint Portes va demanar el suport de Lliures per a aquest pis concret, per al qual no tenia un conveni que pogués finançar-lo. 

També cal tenir en compte que Lliures fixa en el 90% el màxim del pressupost que es presenti i la suma total màxima serà de 25.000 €. D’aquesta manera, Lliures busca repartir els 120.000 € de la convocatòria en diferents mans, alhora que pretén que la quantitat sigui la necessària per poder dur a terme les accions plantejades.

Cal que el projecte s’executi en un període determinat?

El finançament i acompanyament serà per un any de durada des de la data d’inici, previst per al 15 de setembre de 2022. Per tant, els projectes que s’estan preparant de cara al 2023, haurien de presentar-se a la convocatòria següent i no en aquesta. Des de Lliures volem adaptar-nos a les necessitats específiques de cada projecte i per això, en aquesta mena de situacions, demanem que s’expliquin clarament. En qualsevol cas, cal ser conscients que estan fora del període contemplat.

Si un cop acordada la col·laboració hi ha canvis en el període d’execució, serà necessari presentar una justificació i acordar-ho amb la coordinació del projecte Lliures.

Sintetitzar la descripció del projecte

La fitxa que s’ha de presentar amb la descripció del projecte pretén recollir la informació essencial. D’aquesta manera, la comissió encarregada d’estudiar les propostes pot fer-se’n una idea d’una manera més àgil. És per això que l’espai és limitat i es demana capacitat de síntesi.

En qualsevol cas, aquest és un primer pas en què es preseleccionen els projectes, però hi ha espai a posteriori per ampliar la documentació i les explicacions en cas que es vulgui fer més extensiva la informació. De fet, la comissió també podrà fer una visita al projecte i sol·licitar entrevistes, si ho considera necessari.

Última sessió informativa aquest dijous

Si teniu més dubtes, podeu consultar aquest document de Preguntes Freqüents o inscriure-us a la darrera de les sessions informatives en línia a través d’aquest formulari. Serà el dijous 24 de març de 17 a 18.30 h, per tal d’oferir franges alternatives a la resta que s’han fet al matí i així adaptar-se a les disponibilitats diverses.

Aquí trobareu tota la informació de la convocatòria per a la presentació dels projectes.