A Manresa s’ha vist créixer amb preocupació les necessitats dels nostres veïns, agreujades durant la crisi del Covid-19.

Com a resposta a la crisi, de manera ràpida i espontània, van néixer diversos grups de suport als barris de la ciutat, organitzats i coordinats mitjançant la Xarxa de Suport Mutu de Manresa.

Funcionen a través d’assemblees obertes i horitzontals i aposten per un model participatiu per tal de consolidar una xarxa organitzativa que generi relacions significatives i empoderades.

Així, entre els seus objectius hi ha: generar comunitat entre i amb el veïnat i potenciar el suport mutu, tot creant processos d’empoderament col·lectiu que apostin per una vida digna i autònoma. També vetllen per l’arrelament al territori, especialment d’infants i joves per contribuir a generar benestar als nostres barris i facilitar processos de formació i acompanyament a en l’àmbit laboral, emocional i legal.

El projecte s’adreça als veïns dels barris de la ciutat, amb especial èmfasi en aquelles persones amb vocació comunitària i persones en situació de vulnerabilitat. La Xarxa de Suport Mutu de Manresa neix arran del buit en les ajudes institucionals en el marc de la crisi generada pel coronavirus.

Conscients de la verticalitat de les dinàmiques marcades per relacions assistencials, contribuïm a generar un marc de relacions horitzontals, convidant les persones beneficiàries de les ajudes perquè puguin, paral·lelament, contribuir al bé comú oferint talent, experiència i serveis. Es busca que cadascun dels projectes aporti autonomia i proactivitat als participants.

La xarxa aposta per projectes amb vocació i capacitat emancipadores, com poden ser l’horta comunitària, els tallers artesanals, els intercanvis de béns, serveis i recursos i moltes altres iniciatives ciutadanes i veïnals que tenen lloc a Manresa.

La Xarxa de Suport Mutu de Manresa és de creació recent. Tot i així, actualment du a terme diverses activitats, a més a més de les ja esmentades, com per exemple:

  • Recollida i repartiment d’aliments i productes bàsics per a les persones i famílies que més ho necessiten.
  • Espai d’acompanyament jurídic i legal.
  • Espai d’acompanyament personal i emocional per a membres de la xarxa.
  • Formació i capacitació, en col·laboració amb l’Escola de Joves, fent classes de català adreçades a persones nouvingudes al país.
  • Horts urbans.