El projecte Enfilant el Futur s’emmarca a LaTroca: escola comunitària de persones adultes del barri de Sants, ubicada a la Lleialtat Santsenca, espai per a usos veïnals cooperatius i de cultura popular.

La Troca es defineix en l’acompanyament a les persones, per millorar l’autonomia, l’apoderament i la participació comunitària des de l’educació de persones adultes, basada en la pedagogia de Freire, on tothom aprèn al llarg de la vida i tothom té coneixements. Amb aquest paradigma, cal partir del que les persones saben, dels seus interessos o necessitats formatives, socials i laborals; aspectes prioritaris a l’hora de dissenyar el projecte. Tot això ho portem a terme, per una banda, a partir d’una bona acollida, on coneixem la persona, família i entorn, expectatives, necessitats i capacitats, i, per l’altra, amb un bon acompanyament i vincle al llarg del procés d’aprenentatge i avaluació permanents.

Les persones que participen a La Troca són majoritàriament dones i de perfil divers, i tenen prioritat els col·lectius especialment vulnerables i amb menys recursos i serveis adreçats a ells. Sobretot són persones d’origen estranger amb desconeixement del català i/o el castellà i del sistema educatiu, persones amb baixos nivells formatius o sense alfabetitzar o persones amb pocs coneixements de les eines digitals. Moltes estan en situació d’atur o amb feines precaritzades en l’economia submergida i/o en situació administrativa irregular.

Treballem en la construcció de vincles comunitaris a partir de la formació i una metodologia transversal en tots els projectes:

●     Arrelada i enxarxada: donem resposta a necessitats reals utilitzant els recursos del territori, generant noves sinergies amb el teixit existent.

●     Activa i crítica: requerim les participants en la presa de decisions, per impulsar una ciutadania més sobirana i autònoma.

●     Comunitària: comptem amb la participació en la gestió de tots els agents del territori (Administració, ciutadania, entitats i serveis).

●     Intercultural, intergeneracional, feminista i interseccional: facilitem l’accés a tothom i transformem els processos d’exclusió, potenciant la inclusió i la cohesió social.

Amb el projecte Enfilant el Futur pretenem contribuir a fer efectius els drets socials i laborals de la població, millorar l’ocupabilitat i les habilitats prelaborals per a la recerca de feina de col·lectius especialment vulnerables que estan a l’atur; fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats de la infància a través de l’acompanyament a les famílies en l’escolaritat dels infants, per afavorir l’èxit escolar, i crear xarxes de suport mutu entre famílies i entre persones i entitats de l’economia social dels barris de Sants.

Les accions es concreten en:

●     Acompanyament en la sol·licitud d’ajudes i prestacions per a persones i famílies sense referents a Serveis Socials. Es treballarà perquè les participants coneguin i es vinculin a les xarxes de suport mutu existents: Grup d’Habitatge, Xarxa d’Aliments o Xarxa de Cures.

●     Suport en la millora de l’ocupabilitat per a persones en situacions d’especial vulnerabilitat a través d’acompanyament i assessorament en temes formatius i laborals, d’accions formatives i de la creació d’una xarxa de necessitats laborals de persones i entitats vinculades a l’economia social de Sants.

●     Acompanyament, orientació i formació perquè les famílies millorin l’acompanyament a l’escolaritat dels seus infants, preveient un increment de la virtualització de l’educació com a conseqüència de la COVID-19. Es vol donar resposta a les necessitats socioeducatives dels infants, però també oferir espais de coneixença i d’intercanvi entre les famílies, per tal que puguin establir vincles i crear xarxes de cures a l’hora d’atendre les necessitats dels infants.

El projecte està estretament vinculat al teixit social i la xarxa comunitària de Sants, per facilitar l’accés a persones i col·lectius que no hi acostumen a participar.