L’objecte social o activitat principal de la cooperativa consisteix en el subministraments de béns i la prestació de serveis, sense ànim de lucre, a les persones i entitats sòcies de consum, en especial, els adreçats a mobilitzar la participació dels socis i la ciutadania, organitzant accions, reunions o tallers; prestar serveis d’animació, convocatòria i dinamització de reunions i tallers al voltant dels projectes o serveis que presti la cooperativa; la participació i mediació en trobades entre el soci de consum, el client o l’usuari del servei, el suport pedagògic als veïns en l’ús i la utilització d’equips al seu lloc de prestació o en el de residència del veí/usuari, el suport als residents en els seus procediments administratius, l’acompanyament als veïns en determinades gestions administratives complexes, el suport als habitants en l’ús de serveis en línia, el servei «Porta a porta informativa» per a informar els veïns dels serveis i projectes prestats per la cooperativa i els altres que en cada moment es puguin establir i que siguin una tasca de proximitat, com els serveis de neteja a domicili, assistència i manteniment de la llar, cangur, assistència personal, i altres de similars.

També constitueixen l’objecte de la cooperativa la defensa, la informació, l’educació, la formació, l’assistència i la representació de les persones consumidores, i que hagin constituït un fons amb aquest objecte, d’acord amb llur legislació específica.

Està constituïda per persones físiques i jurídiques, entre d’altres CONFAVC, la Fundació CONFAVC i iesMed, SCCL.

Durant el darrer període ha participat activament en el projecte A-porta a Zona Nord, on s’han visitat més de 2.300 habitatges.

L’envelliment de la població és un fenomen real del nostre temps, i les necessitats de cures que això comporta per a la gent gran n’és la principal conseqüència. A més, també és una realitat el canvi de model en l’atenció i cura d’aquest col·lectiu, ja que desapareix el model tradicional basat en els lligams familiars i veïnals, i això genera situacions de vulnerabilitat per a moltes persones que viuen soles, desconnectades i aïllades, sense xarxa relacional sòlida, i en molts casos deriva en processos de depressió i altres problemes de salut mental que els impedeix relacionar-se o cercar alternatives (més enllà de les persones que poden accedir a algun recurs públic o d’algun projecte social). També tenen problemes de mobilitat per connectar amb els recursos del territori, problemes per fer petites accions quotidianes, com anar a fer la compra bàsica o tràmits administratius necessaris.

El projecte pretén crear un equip, organitzat en cooperativa, que doni resposta a aquestes necessitats oferint serveis relacionats amb l’assistència personal i emocional, l’acompanyament, els suport per fer gestions, etc., oferts per gent del barri per a la gent del barri, amb el grau de confiança que això suposa, perquè el projecte esdevingui un servei generador de llocs de treball per a la gent que viu al mateix territori i que sigui estable en el temps.

Aquest equip estarà format per veïns del barri integrats a la cooperativa Ser Barri. Seran persones que han patit o encara pateixen situacions d’atur prologades, treball precari, treball a l’economia submergida, etc. Com que s’organitzaran en forma de cooperativa, en formaran part amb la perspectiva d’integrar-se com a socis de treball, i per tant participaran en totes les decisions i planificacions per garantir que els seus llocs de treball siguin dignes i de qualitat.