Està destinada a projectes que contribueixin a revertir la pobresa, l’exclusió i les desigualtats en el context de l’emergència social aguditzada per la pandèmia de la Covid-19

Després de la Covid-19, més d’una quarta part de Catalunya es trobarà en risc d’exclusió, segons la Taula del Tercer Sector. De fet, aquest el passat mes de  maig ja es van comptabilitzar més d’un milió de persones desocupades a Catalunya (entre les que es troben en situació d’atur i les que es veuen afectades per un ERTE), una xifra que agreuja la situació del 49,6% de les famílies que tenen dificultats per arribar a final de mes. D’aquestes, 18.000 persones ja han contactat amb el Sindicat de Llogaters per demanar ajuda per pagar l’habitatge, mentre que l’infrahabitatge, l’amuntegament o la pobresa energètica sumen altres dades alarmants, com ara l’increment de més d’un 88% de les trucades per casos de violència masclista i l’augment de les persones sense llar, que ja està per sobre dels 5.000 casos a Catalunya. En el camp de l’educació, la bretxa social s’accentua amb més de 55.000 famílies sense accés a ordinadors o sense connexió a internet, el que suposa més de 180.000 infants i joves. I l’emergència alimentària i la necessitat de productes bàsics com bolquers, roba infantil, medicaments, productes sanitaris o d’higiene es multiplica. Durant el mes de maig s’ha registrat un 40% més de peticions al Banc d’Aliments respecte d’abans de la crisi, i les peticions d’ajuda a entitats com Càritas s’han multiplicat per tres.

En aquest context, des del Projecte Lliures vam engegar una campanya de captació de fons del passat mes de maig per poder finançar projectes socials i de base comunitària que lluitessin per fer front a les emergències socials agreujades per aquesta crisi en 4 àmbits: (1) pobresa cronificada i l’exclusió agreujada per l’atur; (2) Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social; (3) manca d’una llar digne (4) emergència alimentària i de necessitats bàsiques.

Gràcies a l’esforç col·lectiu de totes les persones que han fet una aportació, hem pogut recollir 150.000 euros, els quals els posem al servei de les entitats en aquesta convocatòria, de caràcter extraordinari, per a finançar, amb una dotació econòmica de fins a 30.000 euros, un màxim de 8 projectes en els àmbits anunciats anteriorment. 

[Documentació i formularis]

Bases de la convocatòria

Formulari de la convocatòria

Document de sol·licitud “Fitxa de Projecte”

El termini de recepció de sol·licituds serà des del 9 juny de 2020 fins al 30 de juny de 2020, ambdós inclosos. Les propostes rebudes amb posterioritat a la finalització del termini establert no seran admeses.

Si tens alguns dubte, pots consultar aquests Preguntes Freqüents.