El Projecte Lliures inicia una nova crida per recaptar fons i fer front comú davant la severa emergència social generada arran de la crisi de la Covid-19 i que ha aguditzat unes desigualtats socials. Aquesta serà el 21 i 28 de maig de 2020.

Tots els fons recaptats es destinaran a projectes socials que combaten les mancances estructurals entre la població més vulnerable que la crisi de la Covid-19 ha tornat a evidenciar. Així doncs, el proper 8 de juny de 2020 es faran públiques les bases i els criteris. La nova convocatòria està plantejada en quatre grans eixos: (1) pobresa cronificada i l’exclusió agreujada per l’atur; (2) infància en risc i sense accés a l’educació; (3) manca d’una llar digne (4) emergència alimentària i de necessitats bàsiques.


Entre el 9 i el 30 de juny de 2020 estarà oberta la presentació de projectes. Els projectes són avaluats pel Grup d’Avaluació Social (GAS), en primera instància, i del Grup d’Avaluació Econòmica (GAE), en segon lloc. Aquests òrgans socials son els encarregats de valorar la dimensió social i de garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica. Els criteris bàsics que es valoren són els fundacionals del Projecte Lliures: a) caràcter col·lectiu, b) arrelament social i territorial, c) horitzontalitat, des de baix, d) perspectiva i enxarxament comunitari, e) potenciador del mercat social, de les cures i de la reproducció de la vida, f) que posi al centre les persones en processos compartits de transformació social, g) que siguin complementaris a la tasca que pertoca a les polítiques públiques, h) que siguin replicables i obrin nous repertoris per a l’acció col·lectiva, i i) que siguin innovadors i generadors de noves dinàmiques. Arran del greu i sever context de la Covid19, s’ha afegit un nou criteri: j) que atengui les emergències sorgides arran de la pandèmia.


Un cop tancada la convocatòria els membres del GAS i GAE faran la valoració i deliberació dels projectes i abans de finals de juliol de 2020 se’n publicaran les resolucions i la redistribució dels recursos. A partir d’aquell moment, el Projecte Lliures facilitarà acompanyament tècnic i econòmic als projectes seleccionats. Però el Projecte Lliures no acaba aquí. Lliures seguirà sent-hi. Estava abans, des de 2016 i continuarà durant el segon semestre de 2020 aplegant esforços, recollint recursos i cridant a les aportacions solidàries. És per això que un cop acabada la campanya enfocada a projectes que compensin els efectes de l’emergència social derivada de la Covid-19, es seguirà buscant finançament i ampliant el fons amb les donacions permanents per obrir, en una segona fase, una nova convocatòria de projectes. La previsió és obrir una nova convocatòria a projectes comunotaris el desembre de 2020.

[Més informació]
Filosofia de la cooperació: entre totes i tots
Lliures és un espai de treball en comú, cooperació social i lluita compartida contra les desigualtats socials, que es fonamenta en els valors del compromís social, l’activació solidària i la participació i radicalitat democràtica al servei de la transformació social. Pretén aportar i respondre socialment davant la situació d’emergència i urgència que defineix una estructura social dualitzada i polaritzada. No és només un mentrestant: és també un exercici d’autoresponsabilització social, d’autotutela de drets i de foment de nous estris democràtics per a la transformació social. Per saber-ne més, pots consutar la darrera Memòria.