Implicar-se per formar part de la comunitat que dona suport a les iniciatives que transformen la realitat social catalana i participar en la construcció d’aquest canvi de manera col·lectiva i comunitària: aquesta és la tasca de la comunitat de donants del Projecte Lliures, persones unides per la voluntat de construir un país lliure de pobresa, d’exclusió i de desigualtats.

Construïm el país que volem donant suport a projectes que contribueixen a revertir les desigualtats socials, que són impulsats de manera col·lectiva i horitzontal, tenen base i perspectiva comunitària i que lluiten per la transformació cap a una societat més justa des de la quotidianitat. Poder portar endavant aquestes iniciatives només és possible gràcies a la comunitat de donants del Lliures, formada per persones del teixit social, civil i associatiu del país, que fan aportacions periòdiques i/o puntuals.

Cada aportació es pot deduir fiscalment. D’acord amb els articles 18, 19 i 20 de la Llei 49/2002, les persones físiques poden deduir-se en la declaració de la renda el 75% de la seva donació per als primers 150€ i el 30% per a la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable a la quantitat que excedeixi els 150 € serà del 35%. Les persones jurídiques podran desgravar el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable serà del 40%.

-> Coneix els projectes

-> Fes una aportació

Criteris ètics de traçabilitat

Lliures adopta els criteris ètics de traçabilitat de les aportacions econòmiques de la Fundació Coop57.  Per això, les aportacions econòmiques al projecte Lliures no poden provenir de persones, entitats o empreses que en la seva activitat fomentin:

 • La producció i venda d’armament i les pràctiques econòmiques que denigrin les persones i que potenciïn els jocs i casinos
 • El suport a règims polítics dictatorials
 • La utilització de mà d’obra infantil, violació de les normes de seguretat i salut en el treball, realització d’expedients de reducció de plantilla injustificats, manca de normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral
 • La destrucció del medi ambient, la contaminació del sòl, l’aigua i l’aire, la producció i distribució de pesticides, la producció d’energia nuclear, etc.
 • L’experimentació amb animals
 • L’especulació financera i la utilització de paradisos fiscals
 • L’agricultura intensiva, la biotecnologia i la manipulació genètica
 • L’ús de fusta tropical com a matèria primera o la tala de boscos tropicals
 • Un comportament comercial i publicitari tendenciós que manipuli els consumidors
 • Qualsevol forma de clientelisme polític i corrupció
 • Els monopolis econòmics

Per a dubtes o informació, escriu a aportacions@projectelliures.cat.