Lola no estàs sola és una associació feminista de Nou Barris (Barcelona) que acompanya les dones sensellar per reprendre la seva autonomia i sortir de la situació d’exclusió residencial que les ha portat a viure al carrer o a habitatges insegurs i inadeqüats o locals que no es consideren habitatges. Gestiona dos pisos per dones que han viscut al carrer i els ofereix una estada sense límit temporal on són les protagonistes del seu procés de recuperació, i un centre de dia per a dones sense llar que els ofereix roba, recursos d’higiene i atenció personalitzada al barri de Verdum . Des del seu naixement el 2017 ha acompanyat més de 100 dones. En aquest vídeo monogràfic podeu conèixer algunes de les dones que viuen als pisos de Lola no estàs sola, utilitzen els seus recursos i col·laboren amb l’entitat. Aporta per fer possible la tasca d’aquesta associació que, com diu una de les seves usuàries, “fa més fortes les dones”.

Lola no estàs sola fa una tasca constant per sensibilitzar sobre el sensellarisme femení, una realitat invisible que està molt vinculada amb la violència masclista i les desigualtats de gènere. Segons l’estudi “Dones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona” de la Universitat de Barcelona, 116 dones vivien als carrers de Barcelona l ‘any 2018, i representaven el 12,2% del total de persones sense sostre. Un 69% de les dones havien viscut violència masclista durant la infància i adolescència (43%), i durant la joventut i la vida adulta (26%). L’estudi considera que la violència masclista “ és el desencadenant principal de l’exclusió residencial, i sembla innegable el paper diferencial de la violència en la vida de les dones sense llar respecte dels homes en la mateixa situació d’exclusió”.

Això afecta tant les dones sensellar adultes com les joves. Segons la Diagnosi 2019: el sensellarisme a Barcelona de la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar ( XAPSLL), l ‘any 2019 a Barcelona hi havia 154 dones joves sense llar. L’estudi explica que “a més de les causes del sensellarisme que les dones joves poden compartir amb els homes joves, com ara haver fet un procés migratori, haver perdut la tutela de l’Estat als 18 anys o la suma d’un conjunt de factors com la precarietat laboral i disputes no violentes amb la família, les noies sovint abandonen els seus habitatges perquè han patit maltractaments o abusos sexuals, ja sigui per part de la parella o de la família d’origen”.

Lola no estàs sola ofereix acompanyament i atenció amb perspectiva de gènere a les dones sensellar, ja que en els albergs i altres espais els homes són majoria i no se senten ben ateses. L’any 2019 hi havia 521 dones allotjades en recursos de la XAPSLL, el 24% del total de persones. El sensellarisme (viure al carrer, en un habitatge insegur o inadequat o en un espai que no reuneix condicions mínimes d’habitabilitat) és una de les formes extremes d’exclusió. En el cas de les dones, a més de la violència de gènere, la manca d’estudis, la precarietat laboral i l’atur són factors que augmenten el risc de quedar-se sense casa.